Przeszłość Demograficzna Polski

ISSN: 0079-7189     DOI: 10.18276/pdp
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 40, 2018

Rok wydania: 2018

Spis Treści / Artykuły

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Court Books as a Source for Studying the History of Ukrainian Nobility Family in the 16th-17th centuries


(Księgi sądowe jako źródło do badań nad ukraińską rodziną szlachecką w XVI-XVII wieku)
0 (0-0) Iryna Voronchuk Więcej
2.

Family Structures and Population of the Craftsmen Households in the Cossack’s Ukraine in the Second Half of the 18th Century


(Struktura rodziny i populacji gospodarstw domowych na kozackiej Ukrainie w drugiej połowie XVIII wieku)
0 (0-0) Oksana Kovalenko Więcej
3.

Katolicka społeczność Gdańska w świetle ksiąg metrykalnych z drugiej połowy XVIII wieku. Nowe spojrzenie na przemiany demograficzne w wielowyznaniowym, protestanckim ośrodku

0 (0-0) Sławomir Kościelak Więcej
4.

Akta gminy francuskiej w Szczecinie jako źródło do badań demograficznych (1721–1943)

0 (0-0) Radosław Gaziński Więcej
5.

Decyzje rozwodowe szlachty pomorskiej w II połowie XVIII i na początku XIX wieku. Perspektywa antropologiczna

0 (0-0) Agnieszka Szudarek Więcej
6.

Piśmienność mieszkańców Krakowa w pierwszej połowie XIX wieku. Uwarunkowania demograficzne i społeczno-gospodarcze

0 (0-0) Bartosz Ogórek Więcej
7.

Legalizacje dzieci w świetle akt Sądu Pokoju Okręgu Radomszczańskiego w latach 1845-1874

0 (0-0) Piotr Szkutnik Więcej
8.

Uwarunkowania i przebieg epidemii cholery w guberni mohylewskiej w 1848 roku

0 (0-0) Iwona Janicka Więcej
9.

Zgony i ich uwarunkowania w parafii farnej w Rzeszowie w latach 1876-1913 w kontekście pierwszego przejścia demograficznego

0 (0-0) Sabina Rejman Więcej
10.

Jewish birth and marriage registration in 19th-century Cracow and what they reveal about the dynamics of ritual marriage


(Żydowska rejestracja metrykalna w dziewiętnastowiecznym Krakowie a dynamika małżeństw rytualnych)
0 (0-0) Marek Jerzy Minakowski, Anna Lebet-Minakowska Więcej
11.

Żydzi w Białymstoku po II wojnie światowej jako przykład społeczności zanikającej

0 (0-0) Joanna Sadowska Więcej
12.

Ze współczesnych badań nad mobilnością w Europie przednowoczesnej

0 (0-0) Mateusz Wyżga Więcej
13.

Ludzie rodowici i migranci – czy słuszny podział? Wokół książki Jeremy Hayhoe, Strangers and Neighbours. Rural Migration in Eighteenth-Century Northern Burgundy, Toronto: University of Toronto Press 2016, ss. 274

0 (0-0) Mateusz Wyżga Więcej