Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2017.39-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 39, 2017
Imiona nadawane dzieciom w rzeszowskiej parafii farnej na początku XX wieku

Autorzy: Sabina Rejman ORCID
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny
Słowa kluczowe: Rzeszów parafia farna początek XX w. księgi metrykalne chrzty imiona
Rok wydania:2017
Liczba stron:29 (253-281)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano kwestię popularności imion nadawanych dzieciom na chrzcie w miejsko-wiejskiej parafii farnej w Rzeszowie na początku XX wieku na podstawie ksiąg metrykalnych. Analizie poddano następujące zagadnienia: liczbę urodzeń w parafii, imiona pojedyncze i wielokrotne, najpopularniejsze imiona męskie i żeńskie, związek między imieniem a miesiącem urodzenia lub chrztu dziecka, urodzenia pozamałżeńskie i imiona nadawane dzieciom ze związków pozamałżeńskich. Uwzględniono zróżnicowanie na miasto (Rzeszów) oraz wsie należące do parafii farnej w Rzeszowie. Posłużono się metodami statystycznymi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamiak, Kazimierz. „Imiona chrzestne dzieci chłopskich okolic Fajsławic w drugiej połowie XVIII wieku”. Roczniki Historii Kościoła 60 (2013), 5: 139–179.
2.Boratyn, Marcin. „Imiona nadawane dzieciom przy chrzcie w Husowie w latach 1829–1918”. W: Husów. Wieś na Pogórzu Dynowskim w ujęciu monograficznym, red. Alfred Uchman, 416–422. Husów: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. Wincentego Stysia Urząd Gminy Markowa, 2010.
3.Budzyński, Zdzisław. Ludność pogranicza polsko-ruskiego w drugiej połowie XVIII wieku. T. 1. Przemyśl–Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, 1993.
4.Budzyński, Zdzisław. „Najstarsza parafia rzeszowska”. W: Kościoły, klasztory i parafie dawnego Rzeszowa. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej dla uczczenia Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa 15–16 XI 2000 r., red. Małgorzata Jarosińska, 7–20. Rzeszów: Mitel, 2001.
5.Budzyński, Zdzisław, Tomasz J. Filozof, „Parafia Farna”. W: Encyklopedia Rzeszowa, red. Jan Draus, 419–421. Rzeszów: RS Druk, 2004.
6.Bystroń, Jan Stanisław. Księga imion w Polsce używanych. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze Rój, 1938.
7.Chludziński, Andrzej. „Nazwy osobowe mieszkańców Kłodkowa koło Trzebiatowa z 1929 roku jako świadectwo zmian ludnościowych na Pomorzu”. W: Trzebiatów – spotkania pomorskie 2008, red. Janina Kochanowska, 77–90. Pruszcz Gdański: Wydawnictwo Jasne, Trzebiatów: Trzebiatowski Ośrodek Kultury, 2009.
8.Czop, Anna. „Ruch naturalny ludności w parafii juncewskiej w latach 1801–1870 (na podstawie ksiąg metrykalnych)”. Przeszłość Demograficzna Polski 29 (2010): 99–139.
9.Gacek, Jerzy. „Roman Krogulski”. W: Encyklopedia Rzeszowa, red. Jan Draus, 257. Rzeszów: RS Druk, 2004.
10.Górny, Marek. „Co wiemy o imionach otrzymywanych przez dzieci w parafii Łask w XVI–XVII wieku?”. Przegląd Historyczny 79 (1988), 3: 581–587.
11.Górny, Marek. Rodzina chłopska w świetle swoich antroponimów. Studia nad kulturą nazewniczą wsi pałuckiej w XVII wieku. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1993.
12.Górny, Marek. „Uwagi o analizie imion chrzestnych z małopolskiej parafii Rudawa z XVI–XIX w.”. Onomastica 36 (1991): 271–275.
13.Górny, Marek. „W sprawie analizy nazw osobowych mieszkańców wsi podkieleckich z lat 1593–1698”. Przegląd Historyczny 81 (1990), 1–2: 221–239.
14.Górny, Marek. „Wybór imion dla dzieci szlacheckich w powiecie kcyńskim w XVII wieku”. Genealogia 5 (1995): 53–67.
15.Kamińska-Kwak, Jolanta. „Kolegium pijarskie”. W: Encyklopedia Rzeszowa, red. Jan Draus, 229–230. Rzeszów: RS Druk, 2004.
16.Kośka, Lidia. Imiona przez Żydów polskich używane. Kraków: Wydawnictwo Austeria, 2002.
17.Motyka, Andrzej. „Parafia rzeszowska w okresie międzywojennym (1918–1939)”. W: Kościoły, klasztory i parafie dawnego Rzeszowa. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej dla uczczenia Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa 15–16 XI 2000 r., red. Małgorzata Jarosińska, 41–57. Rzeszów: Mitel, 2001.
18.Nabywaniec, Stanisław. „Parafia farna w czasach rozbiorowych”. W: Kościoły, klasztory i parafie dawnego Rzeszowa. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej dla uczczenia Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa 15–16 XI 2000 r., red. Małgorzata Jarosińska, 21–39. Rzeszów: Mitel, 2001.
19.Piórek, Marian. „Zanim powstało miasto Kolbuszowa. Chrzty, śluby, imiona i nazwiska mieszkańców parafii kolbuszowskiej w latach 1640–1700”. Rocznik Kolbuszowski 8 (2005): 41–137.
20.Rachwał, Piotr. „Imiona chrzestne mieszkańców Iskrzyni w XIX wieku na podstawie metryk parafii Krościenko Wyżne z lat 1848–1900”. Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne 94 (2010): 257–274.
21.Rejman, Sabina. Ludność podmiejska Rzeszowa w latach 1784–1880. Studium demograficzno-historyczne. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006.
22.Zaleski, Wincenty, ks. SDB. Sanktuaria polskie. Katalog encyklopedyczny miejsc szczególnej czci Osób Trójcy Przenajświętszej, Matki Bożej i Świętych Pańskich. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1988.
23.Zaleski, Wincenty, ks. SDB. Święci na każdy dzień. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1998.
24.Zielińska, Agnieszka. „Imiona chrzestne wśród katolików i ewangelików w Toruniu w XIX i na początku XX wieku”. Rocznik Toruński 39 (2012): 161–193.