Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2017.39-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 39, 2017
Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Strzyżowie z lat 1784–1918 – stan zachowania i możliwość odtworzenia ruchu naturalnego ludności

Autorzy: Wojciech Ziobro ORCID
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny
Słowa kluczowe: Galicja archiwa parafialne archiwa kościelne księgi metrykalne Urząd Stanu Cywilnego parafia Strzyżów
Rok wydania:2017
Liczba stron:19 (97-115)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest księgom metrykalnym z lat 1784–1918 dotyczącym parafii Niepokalanego Poczęcia NMP i Bożego Ciała w Strzyżowie. Jego celem jest przedstawienie rozmieszczenia i stanu zachowania dostępnych metrykaliów, a także ukazanie, w jakim stopniu możliwe jest odtworzenie ruchu naturalnego zamieszkującej parafię ludności za pomocą tak rozproszonych akt. Stanowi również wstęp do dalszych badań nad ludnością strzyżowskiej parafii, a także samego miasteczka Strzyżów w XIX wieku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Artymiak, Antoni. Sieciechowskie zapiski metrykalne z lat 1646–1666 jako materiał do dziejów wsi podkrakowskiej. Jędrzejów: Nakładem Autora, 1946.
2.Cynarski, Stanisław, red. Studia nad dziejami Strzyżowa i okolic. Rzeszów: Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie, 1980.
3.Dobrowolski, Kazimierz. „Znaczenie metryk kościelnych dla badań naukowych”. Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie 5 (1920): 90–110.
4.Florczak, Teresa M. „Księgi metrykalne jako źródło historyczne na przykładzie parafii skalmierzyckiej”. Archiwariusz: Biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu 1 (2005): 105–131.
5.Frączek, Lech. „Księgi metrykalne i metody ich wykorzystania w badaniach nad poznaniem historii społeczeństw XIX wieku na przykładzie parafii szczekocińskiej”. Rocznik Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej 3 (2012): 19–31.
6.Froch, Władysław. „Księgi metrykalne jako ważne i ciekawe źródło historyczne”. Memoranda. Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej 73 (1999): 381–389.
7.Gliwa, Andrzej. Strzyżów. Zarys dziejów miasta od średniowiecza do połowy XIX wieku. Strzyżów: Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzyżowskiej, 2014.
8.Grzebień, Ludwik. Dzieje kościelne parafii Dobrzechów. Kraków: Ignatianum, 2004.
9.Grzebień, Ludwik. Parafia w Strzyżowie i kult Matki Bożej Niepokalanej. Kraków: WAM, 1997.
10.Grzebień, Ludwik. „Zarys dziejów parafii w Strzyżowie”. Strzyżowski Rocznik Muzealny 3 (2017): 131–170.
11.Hochleitner, Janusz. „Warmińskie nowożytne księgi chrztów jako źródło historyczne”. Echa Przeszłości 2 (2001): 139–152.
12.Kalinowski, Jerzy K. „Historyczne zapiski w księgach metrykalnych przez ks. Józefa Czubka prowadzone”. Studia Pelplińskie 27 (1998): 267–280.
13.Kuklo, Cezary. Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2009.
14.Kumor, Bolesław. Diecezja tarnowska. Dzieje ustroju i organizacji 1786–1985. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1985.
15.Kumor, Bolesław. „Przepisy państwowe i kościelne dotyczące metryk kościelnych w zaborze austriackim (1800–1914)”. Przeszłość Demograficzna Polski 7 (1975): 93–107.
16.Kumor, Bolesław. „Reforma metryk kościelnych w zaborze austriackim (1775–1788)”. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 70 (1975): 327–336.
17.Kumor, Bolesław. Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej 1772–1918. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1980.
18.Kwolek, Jan. „Ekstrakty metrykalne w Archiwum Diecezjalnym Przemyskim”. Kronika Diecezji Przemyskiej 28 (1928): 231–249.
19.Nabywaniec, Stanisław. „Księgi metrykalne w warsztacie historyka, na przykładzie metrykaliów parafii Dydnia”. Archiva Ecclesiastica: Biuletyn Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych 6 (2013): 77–119.
20.Szulc, Zofia. „Przepisy prawne dotyczące prowadzenia ksiąg metrykalnych w Galicji”. Prace Historyczno-Archiwalne 3 (1995): 27–42.