Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2016.3.38-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 38, 2016, nr 3
Przyczyny migracji Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku

Autorzy: Luiza Wojnicz
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny
Słowa kluczowe: okres poakcesyjny przyczyny migracji Unia Europejska Polska imigracja emigracja
Rok wydania:2016
Liczba stron:20 (131-150)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku wiązało się z ogromnymi możliwościami dla Polaków, przede wszystkim w obszarze swobodnego przepływu osób, usług, towarów i kapitału. Dodatkowo, stopniowe znoszenie barier w dostępie do unijnego rynku pracy spowodowało nasilenie migracji, głównie z przyczyn ekonomicznych, ponieważ początkowo kierunki migracji były uzależnione od rynków pracy w poszczególnych krajach członkowskich UE. W 2004 roku dla Polaków były otwarte tylko trzy rynki pracy, tj. w Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Szwecji, w następnychlatach możliwość zatrudnienia sukcesywnie zwiększała się w kolejnych krajach, a w 2011 roku cały unijny rynek pracy był już dostępny dla Polaków. Obok wielu innych przyczyn, z powodu których Polacy decydują się zarówno na krótki wyjazd z kraju, jak i zamieszkanie na stałe w jednym z unijnych państw, nadal najważniejsze są przyczyny ekonomiczne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Duszczyk, Maciej, Jakub Wiśniewski. „Analiza społeczno-demograficzna migracji zarobkowej Polaków do państw EOG po 1 maja 2004 roku”. Ekspertyza przygotowana na
2.zamówienie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, marzec 2007. Dostęp 2.01.2016. https://www.rpo.gov.pl/pliki/1196072882.pdf.
3.Erazmus w liczbach. Dostęp 3.01.2017. http://www.erasmus.org.pl/odnosniki-podstawowe/ statystyki.html.
4.Lidke, Robert. „Podatki wypychają młodych Polaków na emigrację”. PolskieRadio.pl. Dostęp: 3.01.2017. http://www.polskieradio.pl/42/276/Artykul/1406867,Podatki-wypychajamlodych- Polakow-na-emigracje. Mały Rocznik Statystyczny Polski. Warszawa: GUS, 2015. Dostęp 2.01.2017. www.stat.gov.pl.
5.Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w grudniu 2015 r. Warszawa: GUS. Dostęp 2.01.2017. www.stat.gov.pl.
6.Migracje zarobkowe Polaków. CEED Institute, Work Service, 2015. Dostęp 6.01.2017. http://ceedinstitute.org/upload/files/f05865effbdadcc607022ce5d8c0edb2.pdf.
7.Migracje zarobkowe Polaków IV. Work Service, 2016. Dostęp: 6.01.2017. www.workservice.pl.
8.Młodzi Polacy wolą pracować za granicą poniżej kwalifikacji, za lepsze pieniądze. Wprost, 10.04.2015. Dostęp 3.01.2017. https://www.wprost.pl/502008/Mlodzi-Polacy-wola-pracowac-za-granica-ponizej-kwalifikacji-za-lepsze-pieniadze. Polacy dzięki pracy chcą zwiedzać świat. PolskieRadio.pl. Dostęp 6.01.2017. http://www. polskieradio.pl/42/275/Artykul/1645546,Polacy-dzieki-pracy-chca-zwiedzac-swiat.Polska w Unii Europejskiej 2004–2014. Warszawa: GUS. Dostęp 29.12.2016. http://stat.
9.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5501/10/1/12/oz_polska-_w_ue.pdf.
10.Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności Polski. Raport Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. Warszawa 2014. Dostęp 3.01.2017. http://www.
11.wp.ajd.czest.pl/dz/uploads/Raport_KBnM_PAN_Spo%C5%82eczne_skutki_poakcesyjnych_migracji_ludno%C5%9Bci_Polski.pdf.
12.Banaś, Monika. Etniczność na sprzedaż. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005.
13.Markowski, Krzysztof. „Ekonomiczne aspekty migracji”. W: Migracja – wyzwania XXI wieku, red. Maciej S. Zięba, 37–53. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL, 2008.
14.Markowski, Krzysztof. „Oblicza migracji Polaków po 2004 r. z uwzględnieniem wybranych aspektów emigracji do Włoch”. W: Migracja zarobkowa do Włoch. Próba podejścia interdyscyplinarnego, red. Dorota Bryk, Bohdan Rożnowski, Maciej S. Zięba, 71–93. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2008.
15.Masiarz, Władysław. Wstęp do Nietypowe migracje Polaków w XIX–XXI wieku, Anna M. Kargol, Władysław Masiarz. Kraków: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza
16.Modrzewskiego, 2011.
17.Michałków, Ireneusz. „Ekonomiczne uwarunkowania emigracji Polaków do krajów Europy Zachodniej”. Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne
18.2 (2011): 267–278.
19.Puzio-Wacławik, Bogusława, „Społeczno-ekonomiczne skutki migracji Polaków po akcesji Polski do Unii Europejskiej”. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 8 (2010): 179–183.