Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189     eISSN: 2719-4345    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 42, 2020
Słowo od redakcji

Autorzy: Dariusz K. Chojecki ORCID
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Historyczny
Rok wydania:2020
Liczba stron:1 (7-7)
Pobierz plik

Plik artykułu