Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189     eISSN: 2719-4345    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2020.42-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 42, 2020
Interaktywny Atlas statystyczno-demograficzny Królestwa Polskiego – projekt badawczy

Autorzy: Krzysztof Narojczyk ORCID
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, instytut Historii
Rok wydania:2020
Liczba stron:6 (199-204)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu