Przeszłość Demograficzna Polski

ISSN: 0079-7189     eISSN: 2719-4345     DOI: 10.18276/pdp
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 42, 2020

Rok wydania: 2020

Spis Treści / Artykuły

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Słowo od redakcji

0 (0-0) --- Więcej
1.

The Issue of Infant Mortality in Polish Historical Research


(Problematyka umieralności niemowląt w polskich badaniach historycznych)
0 (0-0) --- Więcej
2.

Did the Abolition of Serfdom Affect the Life Cycle of Peasants in the Western Part of the Grodno Governorate in the 19th and Early 20th Centuries?


(Czy uwłaszczenie wpłynęło na cykl życiowy chłopów w zachodniej części guberni grodzieńskiej w XIX i początkach XX wieku?)
0 (0-0) --- Więcej
3.

The Register of the Dead from Cholera in Vilnius Pohulanka Hospital in 1831 as a Source for Demographic and Social Studies


(Rejestr zgonów cholerycznych w wileńskim szpitalu Pohulanka z 1831 roku jako źródło do badań demograficznych i społecznych)
0 (0-0) --- Więcej
4.

Did the sex ratio at birth reflect social and economic inequalities? The pilot study from the Poznań province, 1875–1913


(Czy wskaźnik proporcji płci przy urodzeniu odbijał nierówności społeczne i ekonomiczne? Pilotażowe badania prowincji poznańskiej (1875–1913))
0 (0-0) --- Więcej
5.

The Process of Demographic Transition in Lands of the former Polish-Lithuanian Commonwealth from the Second Half of the 19th Century to the Outbreak of the First World War and the Differentiation in the Degree of its Advancement


(Przebieg procesu przejścia demograficznego na dawnych ziemiach I Rzeczypospolitej w okresie od drugiej połowy XIX do wybuchu pierwszej wojny światowej oraz zróżnicowanie stopnia jego zaawansowania)
0 (0-0) --- Więcej
6.

Population of Gubin District in the Context of Situational and Statistical Reports in the Years 1945–1949


(Ludność powiatu gubińskiego w świetle sprawozdań sytuacyjno-statystycznych z lat 1945-1949)
0 (0-0) --- Więcej
7.

Parish Registers in the Archival Fonds of the State Archives in Szczecin


(Księgi metrykalne w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie)
0 (0-0) --- Więcej
*

Interaktywny Atlas statystyczno-demograficzny Królestwa Polskiego – projekt badawczy

0 (0-0) --- Więcej