Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 38, 2016, nr 3

Year of publication: 2016

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Problemy i perspektywy badań paleodemograficznych nad kulturą wielbarską na przykładzie cmentarzyska w Kowalewku

23 (7-29) Marta Chmiel-Chrzanowska, Rafał Fetner More
2.

Intercyza zawarta między Janem Klemensem Branickim a Katarzyną Barbarą Radziwiłłówną jako przykład realizacji strategii rodzinnych magnaterii (1720 r.)


(Prenuptial Agreement between Jan Klemens Branicki and Katarzyna Barbara Radziwiłł as an Example of an Aristocratic Family Strategy (1720))
24 (31-54) Karol Łopatecki More
3.

Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku na podstawie ksiąg metrykalnych (część 1)


(The Family in the Parish of Nowy Korczyn in the Second Half of the 18th Century According to the Church Registers (Part One))
24 (55-78) Konrad Kołodziejczyk More
4.

Ludność parafii Trzcianne w świetle spisu wiernych z 1843 roku


(The Population of the Parish of Trzcianne in the Light of the List of the Congregation Dated 1843)
28 (79-106) Cezary Kuklo More
5.

Migracje ludności na Pomorzu Zachodnim w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku – przegląd literatury


(Migrations in Western Pomerania in the 1940s and 1950s – a Review of Literature)
24 (107-130) Małgorzata Machałek More
6.

Przyczyny migracji Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku


(The Causes of the Migration of the Polish within the European Union after May 1st, 2004)
20 (131-150) Luiza Wojnicz More
7.

Polska migracja do Szkocji po akcesji do Unii Europejskiej


(The Polish Migration to Scotland after the Accession of Poland to the European Union)
25 (151-175) Tomasz Czapiewski More
8.

Emigracja Polaków do Wielkiej Brytanii w latach 2004-2016. Implikacje dla stosunków polsko-brytyjskich


(The Polish Emigration to Great Britain in the Years 2004–2016. Implications for the Polish-British Relations)
28 (177-204) Renata Podgórzańska More
*

Mìasto Poltawa w Rumăncews´komu opisì Malorosìї 1765–1769 rr., Kiїw 2012, ss. 576

5 (205-209) Konrad Rzemieniecki More
*

Uchodźcy w Europie – uwarunkowania, istota, następstwa, redakcja naukowa Jolanta Szymańska, Konstanty Adam Wojtaszczyk, Wydawnictwo Aspra JR, Warszawa 2016, ss.713

5 (211-215) Włodzimierz Fehler More