Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 37, 2015, nr 2

Year of publication: 2015

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Stan i perspektywy badań nad liczbą ludności Polski w późnym średniowieczu i w początkach epoki nowożytnej


(The Present State and Prospects of Research on the Size of Poland’s Population in the Late Middle Ages and at the Beginning of Early Modern Times)
20 (7-26) Piotr Guzowski More
2.

Przeszłość przeliczników demograficznych dla szesnastowiecznych źródeł podatkowych


(The Past of the Demographic Conversion Factors for the Middle Ages Tax Sources)
26 (27-52) Krzysztof Boroda More
3.

Przeliczniki demograficzne w szacunkach zaludnienia terenów wiejskich w Królestwie Polskim w drugiej połowie XVI wieku


(Demographic Conversion Factors in the Assessments of Population in Rural Areas in the Kingdom of Poland in the Second Half of the 16th Century)
23 (53-75) Krzysztof Boroda, Piotr Guzowski More
4.

Przeliczniki demograficzne w szacunkach zaludnienia miast w Królestwie Polskim w drugiej połowie XVI wieku


(Demographic Conversion Factors in the Assessments of Urban Population in the Kingdom of Poland in the Second Half of the 16th Century)
17 (77-93) Piotr Guzowski, Radosław Poniat More
5.

Mobilność i migracje chłopów do miast polskich doby preindustrialnej. Z badań nad mikroregionem krakowskim


(Mobility and Migrations of Peasants to Polish Towns in the Pre-Industrial Era. The Cracow Micro-Region)
34 (95-128) Mateusz Wyżga More
6.

Wielkość rodziny i gospodarstwa domowego w miastach południowej Małopolski w XVII i XVIII wieku


(The Size of the Family and Household in the Towns of Southern Lesser Poland in the 17th and 18th Centuries)
19 (129-147) Piotr Miodunka More
7.

Perspektywy badań nad populacją i rodziną województwa kijowskiego w XVIII wieku


(Prospects of the Research on the Population and Family of the Kiev Voivodeship of the 18th Century)
10 (149-158) Konrad Rzemieniecki More
8.

Wpływ I wojny światowej na stan i strukturę ludności miasta Krakowa. Badanie przy użyciu wariantowych projekcji demograficznych


(The Impact of the First World War on the State and Structure of the Cracow Population. Research Based on Demographic Variant Projections)
20 (159-178) Bartosz Ogórek More