Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 37, 2015, nr 4

Year of publication: 2015

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Kryzysy demograficzne w Małopolsce w końcu XVII i pierwszej połowie XVIII wieku. Zarys problematyki


(Demographic Crises in Lesser Poland at the End of 17th and in the First Half of the 18th Centuries. An Outline)
31 (7-37) Piotr Miodunka More
2.

Widows and widowers of Poltava in the second half of the 18th century

22 (39-60) Yuriy Voloshyn More
3.

Ruchliwość społeczno-zawodowa Żydów i formowanie się gospodarstw żydowskich w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1808–1870


(Social and Professional Mobility of the Jews and Appearance of Jewish Households in Piotrków Trybunalski in 1808–1870)
22 (61-82) Tomasz M. Jankowski More
4.

Aktywność zawodowa kobiet w Krakowie w II połowie XIX wieku


(Women’s Professional Activity in Cracow of the Second Half of the 19th Century)
21 (83-103) Lidia Zyblikiewicz More
5.

Zawieranie małżeństw na przedmieściach Szczecina w świetle akt stanu cywilnego z obwodu USC Gumieńce w latach 1875–1906 Część II. Wiek nupturientów


(Contracting Marriages in the Suburbs of Stettin (Szczecin) in the Light of Documents form the Register Office of Scheune in 1875–1906. Part 2. The Age of Bridegrooms and Brides)
20 (105-124) Łukasz Kozłowski More
6.

Niemiecki dyskurs polityczny wokół „powrotu do natury” w kontekście umieralności niemowląt (początek XX wieku)


(The German Political Debate about a ‘Return to Nature’ in the Context of Infant Mortality (Beginning of the 20th Century))
16 (125-140) Dariusz K. Chojecki More
7.

O programowaniu w środowisku R na przykładzie algorytmu obliczeniowego dla formuły do wykrywania kryzysów demograficznych


(On Programming in Software Environment R Exemplified with a Computational Algorithm for the Formula to Detect Demographic Crises)
38 (141-178) Dariusz K. Chojecki More
*

[recenzja pracy:] Łukasz Jewuła, Galicyjskie miasta i miasteczka oraz ich mieszkańcy w latach 1772–1848, Kraków 2013, ss. 273

6 (179-184) Radosław Poniat More