Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os.2018.1-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1/2018
Rodzinna przestrzeń a technologie komunikacyjne

Autorzy: Aldona Żurek ORCID
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: rodzina dom rodzinny technologie komunikacyjne
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (5-15)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Dom rodziny jest wyjątkową przestrzenią, pełniącą wiele istotnych funkcji. Przede wszystkim zaś jest miejscem, gdzie dzięki codziennym interakcjom umacniają się więzi, a rodzina staje się wspólnotą. Upowszechnienie się korzystania przez członków rodziny z nowych technologii komunikacyjnych zmieniło zarówno postrzeganie zakresu tej przestrzeni, jak i sposób jej użytkowania. Pojawiły się dwa paralelne procesy – poszerzające przestrzeń domową oraz zawężające ją. Oba te zjawiska związane są z przenikaniem się wirtualnego i realnego sposobu komunikacji. Przykładem poszerzenia przestrzeni domowej jest pozorna obecność rodziny w „pozadomowych” miejscach, które odwiedza ona przez internet. Zawężenie zaś dotyczy między innymi wirtualnej aktywności członków rodziny, podejmowanej w wybranych pomieszczeniach domu, do której dostępu nie mają inni domownicy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aarsand, A. (2007). Computer and Video Games in Family Life. The digital divide as a resource in intergenerational interactions. Childhood, 14, 235–256.
2.Beck, U., Beck–Gernsheim, E. (2013). Miłość na odległość. Warszawa: WN PWN.
3.Bielecka-Prus, J. (2014). Wycieczka po pokoju nastolatki: praktyki prezentacji przestrzeni prywatnej w wideoblogach. W: M. Łukasiuk, M. Jewdokimow (red.), Socjologia zamieszkiwania, (s. 121–154). Warszawa: WN Sub Lupa.
4.Castells, M. (2008). Społeczeństwo sieci. Warszawa: WN PWN.
5.CBOS (2017a). Korzystanie z internetu. Komunikat z badań, 49.
6.CBOS (2017b). Korzystanie z telefonów komórkowych. Komunikat z badań, 99.
7.Cherlin, A.J. (1992). Marriage, Divorce, Remarriage. Harvard: Harvard University Press.
8.Cherlin, A.J. (2004). The Deinstitutionalization of American Marriage. Journal of Marriage and Family, 66 (4), 848–861.
9.Douglas, M. (1991). The Idea of a Home: A Kind of Space. Social Research, 58 (1), 288–307.
10.Hałas, E. (2001). Symbole w interakcji. Warszawa: Ofcyna Naukowa.
11.EU-SILC (2015). European Union Statistics on Income and Living Conditions, c.europa.eu/eurostat/web/microdata (21.10.2017).
12.GUS (2015). Notatka informacyjna.
13.GUS (2017). Dochody i warunki życia ludności Polski. Raport z badań EU – SILC 2015.
14.Hampton, K. (2007). Neighborhoods in the Network Society: The e-Neighbors Study. Information, Communication & Society, 10 (5), 714–748.
15.Hampton, K., Oren L., Sessions Goulet, L. (2010). The Social Life of Wireless Urban Spaces: Internet Use, Social Networks, and the Public Realm. Journal of Communication, 60 (4), 701–722.
16.Hareven, T. (1991). The Home and the Family in Historical Perspective. Social Research, 58 (1), 253–285.
17.Jewdokimow, M. (2011). Zmiany społecznych praktyk zamieszkiwania. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
18.Ling, R., Yttri, B. (2006). Control, emancipation and status: The mobile telephone in the teen’s parental and peer group control relationships. W: R. Kraut, M. Brynin, S. Kiesler (red.), Computers, phones, and the internet: Domesticating information technology (s. 219–234). Oxford: Oxford University Press.
19.Mesch, G.S. (2006). Family Relations and the Internet: Exploring a Family Boundaries Approach. Journal of Family Communication, 6 (2), 119–138.
20.mobiRANK.pl (2017). Mobile i digital w Polsce i na świecie w 2016 roku. Pobrane z https://mobirank.pl/2017/01/24/mobile-digital-social-media (12.10.2017).
21.Morrison, M., Krugman, D.M. (2001). A Look At Mass and Computer Mediated Technologies: Understanding the Roles of Television and Computers in the Home. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 45 (1), 135–161.
22.Nie, N.H. (2001). Sociability, interpersonal relations, and the Internet: Reconciling conflicting fndings. American Behavioral Scientist, 45 (3), 420–435.15
23.Piotrowski, J. (1970). Współczesne gospodarstwo domowe i jego funkcje. W: Ekonomiczno-społeczna rola gospodarstwa domowego. Materiały z konferencji. Warszawa: CRZZ.
24.Postoła, A. (2017). Cyfrowi tubylcy nie istnieją, Gazeta Wyborcza, 10.10.
25.Prensky, M. (2001). Digital Natives Digital Immigrants. On the Horizon, 9 (5), 1–6.
26.Raport TNS (2015). Smartfonizacja w Polsce 2015. Pobrane z www.tnsglobal.pl/coslychac/fles/2015/05 (15.10.2017).
27.Rykwert, J. (1991). House and Home. Social Research, 58 (1), 51–62.
28.Szacki, J. (2002). Historia myśli socjologicznej. Warszawa: WN PWN.
29.Wajcman, J. (2008). Life in the fast lane? Towards a sociology of technology and time. The British Journal of Sociology, 59 (1), 53–77.
30.Wajcman, J., Bittman, M., Brown, J.E. (2008). Families without Borders: Mobile Phones, Connectedness and Work-Home Divisions. Sociology, 42 (4), 635–652.
31.Warren, C. (2010). Pride, Shame and Stigma in Private Spaces. Ethnography, 11 (5), 425–442.
32.Wellman, B., Haase, A.Q., Witte, J., Hampton, K. (2001). Does the Internet increase, decrease, or supplement social capital? Social networks, participation, and community commitment. American Behavioral Scientist, 45 (3), 436–455.
33.Woroniecka, G. (2014). „Ja” czy „my” w przestrzeni? Doświadczenia i klasyfkacje w sytuacjach współzamieszkiwania. W: M. Łukasiuk, M. Jewdokimow (red.), Socjologia zamieszkiwania (s. 35–62). Warszawa: WN Sub Lupa.