Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os.2017.2-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2/2017
Szczecin w świadomości jego mieszkańców. Perspektywa zakorzenienia

Autorzy: Albert Terelak
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: tożsamość społeczna społeczne zakorzenienie percepcja miasta kapitał ludzki więź lokalna
Rok wydania:2017
Liczba stron:27 (63-89)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano założenia metodologiczne oraz wyniki badań przeprowadzonych wśród szczecinian mieszczących się w mobilnych kategoriach wieku produkcyjnego (25–44 lata), dotyczących postrzegania stolicy Zachodniopomorskiego przez jej mieszkańców. Ustalenia z analizy wyników badań odnoszą się w poniższym tekście do problematyki: 1) ogólnego stosunku do Szczecina jako miejsca życia, pozwalającej określić, na ile jest on traktowany jako „własne miejsce na ziemi”; 2) elementów zbiorowej autopercepcji szczecinian wyrażającej się w ocenach zestawu stwierdzeń opisujących społeczeństwo miasta. Istotny poznawczo kontekst przeprowadzonej analizy tworzy zestawienie sposobów postrzegania miasta ze zmiennymi zakorzenienia (urodzenie w Szczecinie lub osiedlenie się w nim, rodzinne korzenie szczecińskie lub ich brak).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bauman, Z. (2006). Społeczeństwo w stanie oblężenia. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
2.Białek, J., Dzierzgwa, R., Mackiewicz, M., Perzanowska-Przychodzka, E., Przybylska, L., Siłuszek, A., Sudak, S., Więckowska, E. (2011). Raport Polska 2011. Gospodarka – Społeczeństwo – Regiony. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
3.Dulczewski, Z. (red.) (1971). Społeczeństwo Ziem Zachodnich. Studium porównawcze wyników badan socjologicznych w województwie zielonogórskim. Poznań: Wydawnictwo Instytutu Zachodniego.
4.Dulczewski, Z., Kwilecki, A. (red.) (1979). Pamiętniki osadników Ziem Odzyskanych. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
5.Jałowiecki, B., Szczepański, M. (2002). Rozwój regionalny i lokalny w perspektywie socjologicznej. Tychy: Śląskie Wydawnictwo Naukowe WSZiNS.
6.Kowalewski, M. (2011). „Tam gdzie był kiedyś Komitet Wojewódzki”. Czy istnieje wspólna pamięć o mieście? Studia Socjologiczne, 2–3 (60), 343–364.
7.Kowalewski, M. (2016). Protest miejski. Przestrzenie, tożsamości i praktyki niezadowolonych obywateli miast. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
8.Kubicki, P. (2016). Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska z perspektywy długiego trwania. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
9.Kwilecki, A. (1970). Ziemie Zachodnie w polskiej literaturze socjologicznej. Wybór tekstów. Poznań: Wydawnictwo Instytutu Zachodniego.
10.Nowak, S. (1985). Metodologia badań społecznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
11.Oppenheim, A.N. (2004). Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
12.Terelak, A., Klepajczuk, B., Kołodziejczak, S. (2009). Poziom znajomości języków obcych wśród mieszkańców Szczecina i Koszalina oraz charakterystyka obcokrajowców studiujących w wyższych uczelniach obu miast. Raport z badania. Szczecin: Gmina Miasto Szczecin.
13.Terelak, A., Kołodziejczak, S. (2011). Poziom kompetencji językowych wśród mieszkańców Szczecina i Koszalina w zakresie wybranych języków obcych oraz charakterystyka obcokrajowców studiujących w wyższych uczelniach obu miast. Raport z badania. Szczecin: Gmina Miasto Szczecin.
14.Terelak, A., Kołodziejczak, S. (2012a). Praca za granicą w świadomości emigrantów zarobkowych z województwa zachodniopomorskiego. Szczecin: Wydawnictwo Zapol.
15.Terelak, A., Kołodziejczak, S. (2012b). Środowisko pracy w Polsce i za granicą w relacjach emigrantów zarobkowych z województwa zachodniopomorskiego. W: J. Leoński, L. Wątróbski (red.), Migracje Polaków – przeszłość i teraźniejszość. Zagadnienia teoretyczne oraz diaspora polska w Hiszpanii, Chorwacji, Francji, na Węgrzech, w Palestynie i Nowej Zelandii (s. 91–118). Szczecin: Ośrodek Studiów i Badań Polonijnych Uniwersytetu Szczecińskiego.
16.Terelak, A., Kołodziejczak, S. (2012c). Zagraniczne emigracje zarobkowe mieszkańców województwa zachodniopomorskiego a regionalny rynek pracy. Szczecin: Wydawnictwo Zapol.
17.Terelak, A., Kołodziejczak, S. (2013). Poziom kompetencji językowych – w zakresie języków obcych – wśród mieszkańców Szczecina mieszczących się w dynamicznych kategoriach wieku produkcyjnego oraz studentów szczecińskich uczelni wyższych stojących u progu wejścia na rynek pracy. Raport z badań. Szczecin: Gmina Miasto Szczecin.
18.Terelak, A., Kołodziejczak, S. (2016). Poziom kompetencji językowych – w zakresie języków obcych – wśród mieszkańców Szczecina mieszczących się w dynamicznych kategoriach wieku produkcyjnego oraz wśród stojących u progu wejścia na rynek pracy studentów szczecińskich uczelni. Raport z badań. Szczecin: Gmina Miasto Szczecin.
19.Terelak, A., Kołodziejczak, S. (w druku). Emigracje zarobkowe z Pomorza Zachodniego do Niemiec. W: Polen in Deutschland – Neue Formen, neue Welten und alte Traditionen. Chemnitz: Technische Universität Chemnitz.
20.Znaniecki, F. (1984). Miasto w świadomości jego obywateli. Z badań polskiego Instytutu Socjologicznego nad miastem Poznaniem. W: F. Znaniecki, J. Ziółkowski, Czym jest dla ciebie miasto Poznań? Dwa konkursy: 1928/1964 (s. 7–125). Warszawa–Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
21.Znaniecki, F. (1990). Współczesne narody. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.