Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882     DOI: 10.18276/os.2017.1-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1/2017
Strażniczki wartości i aktorki zmiany – ku określeniu roli kobiet w konstruowaniu tożsamości mniejszości ukraińskiej o korzeniach wysiedleńczych

Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (59-70)
Słowa kluczowe: wiedza kobiet transfer kulturowy studia kobiece Akcja „Wisła” wyszywanie
Autorzy: Aleksandra Herman
Uniwersytet Warszawski

Abstrakt

W artykule przedstawiono cząstkowe wyniki badań nad ciągłością kulturową mniejszości ukraińskiej o korzeniach wysiedleńczych (akcja „Wisła” z 1947 roku) w Polsce z perspektywy kobiet. Prezentowany wycinek koncentruje się na specyfce przekazu wiedzy kulturowej na przykładzie rodzinnych praktyk opowiadania wspomnień z okresu przesiedlenia oraz tradycyjnych umiejętności kobiecych na przykładzie wyszywania. Wybór taki podyktowany był możliwością dwojakiego oddziaływania kulturowego – przez transfer wiedzy i umiejętności. Ich zmiany w czasie mierzonym wymianą pokoleń wpisują się w szerszy wzorzec ogólnych przemian samej wspólnoty, której kultura ulega homogenizacji w postaci ujednoliconego kanonu narodowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alexander, J. (2010). Znaczenia społeczne. Studia z socjologii kulturowej. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
2.Assmann, J. (2009a). Kultury pamięci. W: M. Saryusz-Wolska (red.), Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka (s. 59–100). Kraków: Universitas.
3.Assmann, A. (2009b). Przestrzenie pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej. W: M. Saryusz-Wolska (red.), Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka (s. 101–142). Kraków: Universitas.
4.Assmann, A. (2009c). 1998 – Między historią a pamięcią. W: M. Saryusz-Wolska (red.), Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka (s. 143–173). Kraków: Universitas.69
5.Bobusia, B. (2007). Warunki przesiedlenia ludności w ramach akcji „Wisła”. W: Akcja Wisła. Przyczyny, przebieg, konsekwencje. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej 23–24 lutego 2007 r. w Przemyślu (s. 203–258). Przemyśl: Archiwum Państwowe w Przemyślu, Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Przemyślu, Polski Związek Wschodni, Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne „Archiwariusz”, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Przemyślu.
6.Dołowy, P., Pietruszka-Dróżdż, A. (2012). Warsztaty dla migrantek – kobiety kobietom. W: K. Grot, W. Klaus (red.), Inspirator międzykulturowy (s. 78–91). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
7.Domagała, B. (2007). Ukraińcy na Warmii i Mazurach. Między zachowaniem tożsamości językowej a asymilacją językową. Lud, 91, 231–252.
8.Drozd, R. (2010). Przemiany w świadomości ludności ukraińskiej w Polsce po akcji „Wisła”. Pobrano z: http://uitp.net.pl/index.php/opracowania/40-przemiany-w-swiadomosci-ludnosci-ukrainskiej (15.08.2016).
9.Drozd, R. (2013). Ukraińcy w Polsce wobec swojej przeszłości (1947–2005). Słupsk–Warszawa: Tyrsa.
10.Drozd, R., Hałagida, I. (oprac.) (1999). Ukraińcy w Polsce: 1944–1989. Walka o tożsamość (dokumenty i materiały). Warszawa: Burchard Edition.
11.Górnikowska-Zwolak, E. (2004). Szkic do portretu Ślązaczki. Refleksja feministyczna. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
12.Herman, A. (2015). Perspektywy i interpretacje lokalności w ujęciu pokoleniowym wśród mniejszości ukraińskiej o korzeniach wysiedleńczych w Polsce. Societas/Communitas, 1–2 (19–20), 187–202.
13.Kaźmierska, K. (2012). Współczesna pamięć komunikacyjna i kulturowa. Refleksja inspirowana koncepcją Jana Assmanna. W: E. Hałas (red.), Kultura jako pamięć. Posttradycjonalne znaczenie przeszłości (s. 43–62). Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
14.Łukowski, W. (2002). Społeczne tworzenie ojczyzn. Studium tożsamości mieszkańców Mazur. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
15.Melnyk, M. (red.) (2008). W cieniu akcji „Wisła”. Ukraińcy we współczesnej Polsce. Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
16.Misiło, E. (2013) Akcja „Wisła”. Dokumenty i materiały. Warszawa: Archiwum Ukraińskie & Management Academy Group.
17.Sakson, A. (red.) (2006). Ziemie Odzyskane – Ziemie Zachodnie i Północne 1945–2005. 60 lat w granicach państwa polskiego. Poznań: Wydawnictwo Instytutu Zachodniego; Słupsk: Muzeum Pomorza Środkowego.
18.Wojakowski, D. (2002). Polacy i Ukraińcy. Rzecz o pluralizmie i tożsamości na pograniczu. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
19.Young, R.J.C. (2012). Postkolonializm. Wprowadzenie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.