Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     DOI: 10.18276/os.2015.2-03
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 2/2015
Migranci powrotni z Wielkiej Brytanii do Polski – przyczyny powrotów z perspektywy biograficznej

Rok wydania:2015
Liczba stron:16 (37-52)
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Mateusz Karolak
Uniwersytet Wrocławski