Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os.2016.2-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2/2016
Zatrudnienie wspomagane szansą dla osób niepełnosprawnych

Autorzy: Lidia Domańska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: pracownik niepełnosprawny rynek pracy pracodawca zatrudnienie wspomagane
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (89-98)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rynek pracy jest miejscem, gdzie trwa ciągła konkurencja pomiędzy kandydatami pragnącymi uzyskać zatrudnienie a tymi, którzy chcą je utrzymać. Oczywiście największe szanse na pracę mają osoby wykształcone i dysponujące umiejętnościami w zawodach z grupy deficytowych. Nie można zapominać, że prawie zawsze na rynku pracy istnieje nadwyżka podaży pracy nad popytem. Przy takiej konkurencji niewielkie szanse na uzyskanie zatrudnienia mają osoby dotknięte wykluczeniem społecznym. Należą do nich m.in. osoby niepełnosprawne, w tym niepełnosprawne intelektualnie. W pracy autorka przedstawia szczególny system pomocy umożliwiający tej grupie osób aktywność na rynku pracy. Wskazuje obszary problemowe oraz korzyści zatrudnienia wspomaganego zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Buckup, S. (2013). Cena wykluczenia: konsekwencje ekonomiczne wykluczenia osób z niepełnosprawnością z rynku pracy. Międzynarodowa Organizacja Pracy – Sektor Zatrudnienia – Dokument roboczy nr 43. Warszawa: Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych.
2.Drachal, H. (red) (2013). Europejska Unia Zatrudnienia Wspomaganego. Broszura informacyjna i standardy jakości. Przeł. T. Korybski. Warszawa: Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych.
3.Gold, M.W. (1975). Vocational training. Illinois: Institute for Child Behavior and Development, University of Illinois at Urbana-Champaign.
4.Gorący, M. (2015). Wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy. Zestaw I. Zestaw narzędzi do rekrutacji trenerów pracy. Warszawa: Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych.
5.Kaca, K., Woźniak, P. (2015). Wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy. Zestaw III. Zestaw narzędzi do monitorowania i zarządzania pracą trenera pracy. Warszawa: Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych.
6.Mrugalska, K., Brząkowski, M. (2015). Wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy. Zestaw II. Zestaw narzędzi do szkolenia trenerów pracy. Warszawa: Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych.
7.Rioux, M. (1998). Euabling the well-being of persons with disabilities. Toronto: The Roeher Institute.
8.WUP (2016). Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie. Informacje POKL. Olsztyn.