Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 1/2014
Stowarzyszenie Inicjatywa Sceniczna Fruuu z Zielonej Góry – enklawa i eksklawa w przestrzeni kulturowej miasta

Autorzy: Marek Zadłużny
Uniwersytet Zielonogórski
Słowa kluczowe: kabaret twórczość oddolna inicjatywa artystyczna eksklawa społeczna enklawa społeczna
Rok wydania:2014
Liczba stron:9 (95-103)

Abstrakt

W artykule zaprezentowano genezę działania oraz wizję aktywności artystycznej Stowarzyszenia Inicjatywa Sceniczna Fruuu z Zielonej Góry (ISF). Tekst jest próbą kontekstowego pokazania działalności stowarzyszenia jako enklawy i eksklawy społecznej. Autor przyjmuje, że enklawa wiąże się z odrębnością, inkluzyjnością, tożsamością i integracją, natomiast eksklawa – z ekskluzywnością, wykluczeniem, izolacją, marginalizacją, odmiennością i stygmatyzacją. W tekście problemowo ujęto funkcjonowanie Inicjatywy, ukazując ją z dwóch ww. perspektyw. Autor zauważa, że wiele przestrzeni i fenomenów obecnych w rzeczywistości społeczno-kulturowej można określić mianem społecznych enklaw i eksklaw. ISF tworzą osoby (animatorzy), które jako wyraz pewnej potrzeby realizują ideę twórczej samorealizacji i starają się do niej przekonać innych. Ich działalność ma charakter hybrydowy – łączy (zawiera) cechy enklawy i eksklawy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Golka M. 2007, Mała ontologia enklaw, w: Enklawy życia społecznego, red. L. Gołdyka, I. Machaj, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin. Gołdyka L. 2007, Enklawa społeczna z punktu widzenia teorii grup odniesienia, w: Enklawy życia społe