Opuscula Sociologica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI    DOI: 10.18276/os.2015.3-04
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 3/2015
Pomorze Zachodnie – „bastion PO”? Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w 2014 roku
(Western Pomerania – “a bastion of the Civic Platform”? Elections to the West Pomeranian Parliament of the Province in 2014)

Authors: Krzysztof Kowalczyk
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: local elections West Pomeranian Parliament
Year of publication:2015
Page range:17 (59-75)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paper analyzes the elections to the West Pomeranian Parliament of the Province in 2014. In particular the situation on the political market, electoral competition structure, programs, committees, and election results are analyzed. Civic Platform (PO) sustained the leading position, winning 31.94% of votes. The elections were successful to the Polish People’s Party (PSL, 20.58% of the vote), the defeat of the Democratic Left Alliance (SLD, 11.82% of the vote), and confirmed the stable position of Law and Justice (PiS, 19.27% of the votes). The outcome of the election set up PO-PSL coalition.
Download file

Article file

Bibliography

1.Alberski R., M Cichosz, K. Kozierska (red.). 2 013. Gra o regiony. Wybory do sejmików województw, Katowice.
2.Antoszewski A. 1998, Rynek, w: Leksykon politologii, red. A. Antoszewski i R. Herbut, Atla2, Wrocław, s. 372–373.
3.Antoszewski A. 2013, Wszystko przez ten system… (wyborczy). Analiza wyników wyborów do sejmików województwa w 2010 r., w: Gra o regiony. Wybory do sejmików województw w 2010 r., red. R. Alberski, M. Cichosz, K. Kobielska, Remar, Katowice, s. 331–348.
4.Cichosz M. 2003, (AUTO)kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich w III RP, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
5.Cichosz M. 2013, Czterobarwne układanki. Podsumowanie strategii podmiotów politycznych w wyborach do sejmików województwo w 2010 r., w: Gra o regiony. Wybory do sejmików województw w 2010 r., red. R. Alberski, M. Cichosz, K. Kobielska, Remar, Katowice, s. 312–330.
6.Chmaj M., Skrzydło W. 2011, System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej, Wolters Kluwer, Warszawa.
7.Chrobak P. 2010, Wybory samorządowe w województwie zachodniopomorskim w latach 1998–206 na tle kraju, „Przegląd Zachodniopomorski”, z. 1, s. 35–70.
8.Kolczyński M. 2008, Strategie komunikowania politycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
9.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm., art. 169, ust. 2.
10.Kowalczyk K. 2015, Wybory samorządowe w 2014 roku w Szczecinie, Soft Vision, Szczecin.
11.Olgierd Geblewicz ponownie marszałkiem zachodniopomorskiego, 1.12.2014, http://www.portalsamorzadowy.
12.pl/zachodniopomorskie/polityka-i-spoleczenstwo/olgierd-geblewicz-ponownie-marszalkiem-zachodniopomorskiego,65703.html (17.01.2015).
13.Państwowa Komisja Wyborcza, http://www.pkw.gov.pl (30.03.2015).
14.PiS zawarło porozumienie z Solidarną Polską i Polską Razem, 2015, http://www.pis.org.pl/article.php?id=23165 (5.02.2015).
15.Rocznik Statystyczny Województw. 2014, GUS, Warszawa 2014, http://www.mpolska24.pl/wiadomosc/ramka/1260438/rocznik-statystyczny-wojewodztw-2014 (5.02.2015).
16.Sejmik wybrał pełny skład zarządu województwa zachodniopomorskiego, 19.12.2014, http://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/sejmik-wybral-pelen-sklad-zarzadu-wojewodztwa-zachodniopomorskiego,66323.html (18.01.2015).
17.Siedziako M., Tomczak Ł. 2013, Platforma mimo wszystko. Wybory do sejmiku województwa zachodniopomorskiego, w: Gra o regiony. Wybory do sejmików województw, red. R. Alberski, M. Cichosz, K. Kozierska, Remar, Katowice, s. 297–312.
18.Skrzypiński D. 2013, W różnorodności siła. Społeczno-gospodarcza charakterystyka polskich województw, w: Gra o regiony. Wybory do sejmików województw, red. R. Alberski, M. Cichosz,K. Kozierska, Remar, Katowice, s. 35–53.
19.Uchwała Zarządu Krajowego Sojuszu Lewicy Demokratycznej w sprawie wyborów samorządowych w 2014 roku, Warszawa, 13 sierpnia 2014 r., http://www.sld.org.pl/nowastrona/public/ckfinder/userfiles/files/Uchwa%C5%82a%20ZK%202014%2008%2013%203%281%29.pdf (5.02.2015).
20.Umowa koalicyjna, 29.08.2014, http://www.uniapracy.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=353:umowa-koalicyjna&catid=4:aktualnosci (5.02.2015).
21.Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy, Dz.U. 2011, nr 21, poz. 112 z późn. zm.
22.Wojtasik W. 2012, Funkcje wyborów w III Rzeczypospolitej. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
23.Zachodniopomorskie do przodu! Program wyborczy 2014, [b.d. i m.w.].
24.Zadworny A., PiS prezentuje wyborcze jedynki, Zaremba atakuje marszałka, 7.10.2014, http:// szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,135241,16764574,PiS_prezentuje_wyborcze_jedynki__Zaremba_atakuje_marszalka.html (5.02.2015).
25.Zmieńmy punkt widzenia. To my tworzymy Pomorze Zachodnie, 2015, http://bezpartyjnipomorzezachodnie.pl/program (7.01.2015).
26.#Lewica Razem 2015, http://przeglad-socjalistyczny.pl/na-lewicy/1069-sld (5.02.2015).