Opuscula Sociologica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os.2017.3-07
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 3/2017
Tworząc miejsce. Dyskurs tożsamościowy a animacja kultury na przykładzie Gdańska, Szczecina i Wrocławia
(Creating a Place. Identity Discourse and Cultural Animation on the Example of Gdańsk, Szczecin and Wrocław)

Authors: Karolina Ciechorska-Kulesza
Uniwersytet Gdański
Keywords: Western and Northern territories cultural animation spatial identity social memory
Year of publication:2017
Page range:14 (95-108)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents a proposal for the study of spatial identity from the perspective of cultural animation on the example of the three cities in Western and Northern Territories: Gdańsk, Szczecin and Wrocław. The cultural animation activities show the intensifcation of the debate about identities, related among others to the candidacy of the cities for the European Capital of Culture 2016. Animation activities, as well as discourses related to them, indicate that the identity project based on the Western and Northern Territories has not been exhausted, although it appears in different forms. These cities “create” similar spaces in the felds of art and culture: open, inviting, for one to experience, diverse, close and familiar, not completely discovered, revealing a kind of tension between the loss and creation, eradication and inveteracy, past and future. Despite many common points, the activities are focused mainly on shaping the local identity. The Coalition of Cities (candidates for the ECC 2016) appears to be a valuable guidance. It indicates how much in common these three cities (among others) have, and draws attention to the cultural potential of the “meeting”.
Download file

Article file

Bibliography

1.Assman, J. (2009). Kultura pamięci. W: M. Saryusz-Wolska (red.), Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka (59–85). Kraków: UNIVERSITAS.
2.Białek, M. (2005). DLA Animacja kultury. Metody, działania, inspiracje. Warszawa: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.
3.Bokszański, Z. (2002). Tożsamość. W: Encyklopedia socjologii. T. 4 (252–255). Warszawa: Ofcyna Naukowa.
4.Bokszański, Z. (2006). Tożsamości zbiorowe. Warszawa: PWN.
5.Bossak-Herbst, B. (2009). Współczesny Gdańsk w wymiarze symbolicznym. Warszawa: TRIO.
6.Bukowski, A. (2006). Władza, terytorium, tożsamość. W: A. Bukowski, M. Lubaś, J. Nowak, Zarządzanie przestrzenią. Globalizacja, etniczność, władza (73–114). Kraków: Wydawnictwo UJ.
7.Byszewski, J. (2014). Muzeum jako „rzeźba społeczna”. W: R. Koschany, A. Skórzyńska (red.), Edukacja kulturowa. Podręcznik (38–49). Poznań: Centrum Kultury ZAMEK.
8.Czyżewski, K. (2009). Czas animacji kultury. Kultura współczesna, 4, 7–12.
9.Dragićević-Sešić, M., Stojković, B. (2010). Kultura: zarządzanie, animacja, marketing. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, Wrocław: Kolegium Europy Wschodniej.
10.Geertz, C. (2005). Religia jako system kulturowy. W: C. Geertz, Interpretacja kultur. Wybrane eseje (110–150). Kraków: Wydawnictwo UJ.
11.Giddens, A. (2002). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: PWN.
12.Głowacka, A. (2015). Tożsamość miejsca. Anthropos? 24, 153–161, Pobrane z: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=355079 (19.11.2016).
13.Idzikowski, B. (2012). Interdyscyplinarne konteksty animacji kultury. Rocznik Lubuski, 38 (2), 157–167.
14.Jałowiecki, B. (2009). Magia miejsc. W: B. Gutowski (red.), Fenomen genius loci. Tożsamość miejsca w kontekście historycznym i współczesnym (9–14) Warszawa: Muzeum Pałac w Wilanowie.
15.Jałowiecki, B. (2011). Miejsce, przestrzeń, obszar. Przegląd Socjologiczny, 2–3, 9–28.
16.Łukowski, W. 2002. Społeczne tworzenie ojczyzn. Warszawa: Scholar.
17.Mendel, M., Theiss, W. (2016). Pamięć i miejsce in potentia: o mieście pełnym. Pedagogika Społeczna, 1 (59), 53–66.
18.Miściorak, A. (2015). Krajobraz jako nieświadoma pamięć miasta. Przykład Wrocławia. Kultura Współczesna, 4, 124–141.
19.Kapralski, S. (2010). Pamięć, przestrzeń, tożsamość. Próba refleksji teoretycznej. W: S. Kapralski (red.), Pamięć, przestrzeń, tożsamość (9–46). Warszawa: Scholar.
20.Kargul, J. (2012). Upowszechnianie, animacja, komercjalizacja kultury. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
21.Krajewski, M. (2014). Uczestnictwo w kulturze, W: R. Koschany, A. Skórzyńska (red.), Edukacja kulturowa. Podręcznik (154–160). Poznań: Centrum Kultury ZAMEK.
22.Krajewski, M., Schmidt, F. (2014). Animacja/edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce. Kraków: Małopolski Instytut Kultury.
23.Lewicka, M. (2012). Psychologia miejsca. Warszawa: Scholar.
24.Łukowski, W. (2002). Społeczne tworzenie ojczyzn. Warszawa: Scholar.
25.Rybicka, E. (2011). Pamięć i miasto. Palimpsest vs. pole walki. Teksty Drugie, 5, 201–211.
26.Saryusz-Wolska, M. (2011). Asymetrie pamięci: Gdańsk i Wrocław. W: M. Saryusz-Wolska, Spotkania czasu z miejscem. Studia o pamięci i miastach (221–356). Warszawa: Wydawnictwa UW.
27.Sieroń-Galusek, D., Galusek, Ł. (2012). Pogranicze. O odradzaniu się kultury. Wrocław: Kolegium Europy Wschodniej im. J. Nowaka-Jeziorańskiego.
28.Skórzyńska, A. (2014). Edukacja kulturowa. W: R. Koschany, A. Skórzyńska (red.), Edukacja kulturowa. Podręcznik (162–170). Poznań: Centrum Kultury ZAMEK.
29.Smolarkiewicz, E. (2010). „Przerwana” tożsamość. Odtwarzanie i tworzenie tożsamości w społecznościach postmigracyjnych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
30.Tuan, Y.-F. (1987). Przestrzeń i miejsce. Warszawa: PIW.
31.Wachowiak, A., Skórzyńska, I. (2011). Przemiany w założeniach i kierunkach polityki regionalnej i lokalnej a pluralizacja pamięci przeszłości na przykładzie Cmentarza Centralnego w Szczecinie. Edukacja Humanistyczna, 2 (25), 53–71.
32.Biuro Prasowe ESK 2016. (2016). Przebudzenie: dołącz do pochodów czterech duchów Wrocławia. Wrocław 2016 Europejska Stolica Kultury. Pobrane z: http://www.wroclaw2016.pl/przebudzenie-dolacz (30.11.2016).
33.Gdańsk 2016 – przestrzeń dla mojej wolności [flm] (2011). Pobrane z: https://www.youtube.com/watch?v=j16gKnnlvZM (29.11.2016).
34.Koalicja Miast dla Kultury. (2016a). Pobrane z: http://koalicjamiast.wroclaw2016.pl (29.11.2016).
35.Koalicja Miast dla Kultury. (2016b). Szczecin dla Kultury. Koalicja Miast dla Kultury. Pobrane z: http://koalicjamiast.wroclaw2016.pl/szczecin/ (19.11.2016).
36.Platforma kultury. (2014). Grassowanie. Platforma kultury. Portal dla praktyków i animatorów kultury. Pobrane z: http://www.platformakultury.pl/artykuly/133585-grassowanie.html (29.11.2016).
37.Platforma kultury. (2016). Konstelacje wspomnień w INKU. Wszyscy lubimy opowieści. Platforma kultury. Portal dla praktyków i animatorów kultury. Pobrane z: http://www.platformakultury.pl/artykuly/138269-konstelacje-wspomnien-w-inku-wszyscy-lubimy-opowiesci.html 29.11.2016).
38.Teatr Amareya. (2016). Perforacje – pamięć wody. Teatr Amareya. Pobrane z: http://www.teatramareya.pl/index.php/pl/aktualnosci/item/70-perforacje-pamiec-wody (29.11.2016).
39.Wrocław 2016 ESK. (2016a). Dispossesion. Wrocław 2016 Europejska Stolica Kultury. Pobrane z: http://www.wroclaw2016.pl/dispossession (29.11.2016).
40.Wrocław 2016 ESK. (2016b). Flow. Wrocław 2016 Europejska Stolica Kultury. Pobrane z: http://www.wroclaw2016.pl/flow2016 (29.11.2016).
41.Wrocław 2016 ESK. (2016c). Mikrogranty ESK 2016. Wrocław 2016 Europejska Stolica Kultury. Pobrane z: http://www.wroclaw2016.pl/mikrogranty (29.11.2016).
42.Wrocław 2016 ESK. (2016d). O ESK. Wrocław 2016 Europejska Stolica Kultury. Pobrane z: http://www.wroclaw2016.pl/o-esk (29.11.2016).
43.Szczecin we #wro2016 (2016). Szczecin we #wro2016: Przestrzeń twórczego dialogu. Koalicja Miast dla Kultury. Pobrane z: https://pl-pl.facebook.com/koalicjamiastdlakultury/ (19.11.2016).