Nowa Krytyka

czasopismo filozoficzne

ISSN: 0867-647X    OAI    DOI: 10.18276/nk.2016.36-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 36 rok 2016
Między imperializmem narodowym a liberalizmem ekonomicznym. Akumulacja kapitału Róży Luksemburg i jej konteksty

Autorzy: Barbara Więckowska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: imperializm globalizacja kapitalizm ekonomia
Rok wydania:2016
Liczba stron:19 (113-131)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Globalisation processes are regarded as some of the most significant phenomena of the present world. According to more optimistic predictions, globalisation processes are responsible for making Marxist social theory and methodological Marxist research tools in the humanities outdated. Globalisation is a progressive, long-term cultural process, consisting of various complex historical factors – mainly economical ones. Cultural and external signs of globalisation are in fact a superstructure consisting of constitutive economical processes. Historical analysis proves, that the beginning of globalisation (in contemporary understanding of this term) should be sought for in colonial conquests having capitalist roots. The example of colonialism clearly shows economic – capitalist origins of national ideologies, such as racism. Ideologies, such as nationalism, seem to be inherent to the globalisation processes. They also seem to be their necessary and integral element. They can manifest themselves in two ways: in the first place: as being affirmative and equivalent, and secondly: on the basis of dialectical contradictions. It seems that globalisation has nothing to do with equality. Moreover, it is an expression of the hegemony of anglo-american culture and dictated by it cultural unification based upon Cocacolonization. Marxist philosophy shaped in face of these processes, based on postulates of internationalism and international revolution, can be perceived as a social theory only within the context of anti-globalisation and anti-imperialism.

Bibliografia

1.Internacjonalizm, w: Encyklopedia powszechna, t. II, PWN, Warszawa 1975,
2.Kochan J. 2007. Globalizacja a uspołecznienie, w: idem, Życie codzienne w matriksie. Filozofia społeczna w ponowoczesności. Warszawa: Scholar,
3.Kochan J. 2013. Kapitalizm, w: idem, Socjalizm, Warszawa: Scholar,
4.Kochan J. 2013. Okres przejściowy, w: idem, Socjalizm, Warszawa: Scholar,
5.Lenin W. 1949. Koncentracja produkcji i monopole, w: idem, Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu. Szkic popularny, Warszawa: Książka i Wiedza,
6.Lenin W. 1949. Pasożytnictwo i gnicie kapitalizmu, w: idem, Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu. Szkic popularny, Warszawa: Książka i Wiedza,
7.Lenin W. 1949. Podział świata pomiędzy wielkimi mocarstwami, w: idem, Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu. Szkic popularny, Warszawa: Książka i Wiedza,
8.Lenin W. 1987. Ciąg dalszy. Uzupełniające wyjaśnienia Engelsa, w: idem, Państwo i rewolucja,. Warszawa: Książka i Wiedza,
9.Luksemburg R. 2011. Cła ochronne i akumulacja, w: tejże, Akumulacja kapitału. Przyczynek do ekonomicznego wyjaśnienia imperializmu, tłum. J. Maliniak, Z. Kluza-Wołosiewicz, J. Nowacki, Warszawa: Książka i Prasa,
10.Luksemburg R. 2011. Militaryzm jako sfera akumulacji kapitału, w: tejże, Akumulacja kapitału. Przyczynek do ekonomicznego wyjaśnienia imperializmu, tłum. J. Maliniak, Z. Kluza-Wołosiewicz, J. Nowacki, Warszawa: Książka i Prasa,
11.Luksemburg R. 2011. Reprodukcja kapitału i jej środowisko, w: tejże, Akumulacja kapitału. Przyczynek do ekonomicznego wyjaśnienia imperializmu, tłum. J. Maliniak, Z. Kluza-Wołosiewicz, J. Nowacki, Warszawa: Książka i Prasa,
12.Majewski K. 2014. Gdzie Rzym, gdzie Krym, a gdzie Rosja..., „Dalej...”, nr 47: 32 – 48,
13.Mao Tse Tung, Specyficzność sprzeczności, w: idem, W sprawie sprzeczności, https://maopd.files.wordpress.com/2012/02/w-sprawie-sprzecznosci-1937.pdf (dostęp: 25.08.2015)
14.Marcuse H. 1991. Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego. tłum. S. Konopacki, Z. Koenig, A. Chwieśko, M. Ćwirko-Godycki, M. Kozłowski, W. Gromczyński Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
15.Marks K. 1970. Dzień roboczy, w: idem, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, t. I, tłum. J. Maliniak. Warszawa: Książka i Wiedza,
16.Marks K. 1970. Pieniądz, czyli cyrkulacja towarów, w: idem, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, t. I, tłum. J. Maliniak. Warszawa: Książka i Wiedza,
17.Nacjonalizm, w: Encyklopedia powszechna, t. III, PWN, Warszawa 1975,
18.Schweizer P. 1994. Victory, czyli zwycięstwo. Tajna historia świata lat osiemdziesiątych. CIA i „Solidarność”, tłum. I. Apiński. Warszawa: BGW,
19.Strinati D. 1998. Marksizm, ekonomia polityczna i ideologia, w: ibidem, Wprowadzenie do kultury popularnej, tłum. W.J. Burszta. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo,
20.Trocki L. 1920. Terroryzm, w: idem, Terroryzm i komunizm, https://maopd.files.wordpress.com/2014/02/trocki-terroryzm-i-komunizm-1920.pdf (dostęp: 25.08.2015)
21.Trocki L. 1991. Polityka zagraniczna i wojsko, w: idem, Zdradzona rewolucja. Czym jest ZSRR i dokąd zmierza?, tłum. A. Achmatowicz, Warszawa,
22.Trocki L. 2014. Kwestia ukraińska, „Dalej...” 2014, nr 47: 77 – 84,