Nowa Krytyka

czasopismo filozoficzne

ISSN: 0867-647X    OAI    DOI: 10.18276/nk.2016.36-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 36 rok 2016
Fourier, Reich, Foucault – seksualność w okowach władzy?

Autorzy: Krzysztof Matuszewski
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: krytyka społeczna kapitalizm władza seksualność utopia
Rok wydania:2016
Liczba stron:27 (29-55)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

What is the relationship between sexuality and power? The three philosophers analyzed in the paper are among the most important contributors in this area. Fourier conceives sexuality as an aspect of sovereign drives of desire, which are oppressed by Civilization. The antidote takes the form of a full deliverance of passions, realized as Harmony projected by Fourier. Reich perceives sexuality as oppressed by the united forces of patriarchy, authoritarian religion and capitalist production. In his principal polemics with the more conservative Freud he postulates the sexual emancipation, that in Reich is more significant than in Feuerbach and Marx. Foucault contests the repression hypothesis popular in Western discourse and replaces the classical definition of power as a negative dispositive with his idea of the positive power, verbalizing the sexuality. His conception appears to be conciliatory but remains in the horizon of the critique of power. Although socialized, it does not separate itself from the repression, but pacifies and perverize it, making it more transparent, useful and efficient.

Bibliografia

1.Adorno Th., Horkheimer M. 2010. Dialektyka Oświecenia, tłum. M. Łukasiewicz; przekład
2.przejrzał i posłowiem opatrzył M.J. Siemek, Warszawa: Wydawnictow Krytyki Politycznej,
3.Bert J.-F. 2011. Introduction à Michel Foucault, Paris: Découverte,
4.Beauvoir de S. 2014. Druga płeć, tłum. G. Mycielska, M. Leśniewska; wstęp do polskiego wydania M. Środa, Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca,
5.Beecher J., Fourier Ch. 1993. Le visionnaire et son monde, Paris 1993 [Oryginał: Beecher J., Charles
6.Fourier, the Visionary and his World, University of California Press 1986].
7.Debout-Oleszkiewicz S. 1998. L’Utopie de Charles Fourier, Paris: Payot,
8.Diderot D. 1992. Niedyskretne klejnoty, tłum. A. Siemek, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy,
9.Foucault M. 1987. Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, tłum. H. Kęszycka, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy,
10.Foucault M. 2000. Historia seksualności, tłum. B. Banasiak, T. Komendant, K. Matuszewski,
11.Gdańsk: Słowo/obraz terytoria,
12.Foucault M. 2013. Kim pan jest, profesorze Foucault? Debaty, rozmowy, polemiki, tłum. K.M. Jaksender; red. nauk. B. Błesznowski, K.M. Jaksender, K. Matuszewski, Kraków: Libron,
13.Fourier Ch. 1967. Théorie des quatre mouvements, Paris, J.-J. Pauvert,
14.Fourier Ch. 1975. Vers la liberté en amour, textes choisis et présentés par Daniel Guérin, Gallimard, Paris.,
15.Fourier Ch. 1999. Le Nouveau Monde amoureux, Paris: Stock,
16.Fourier Ch. 2002. Miłość w Cywilizacji (fragmenty Vers la liberté en amour...), tłum. K. Matuszewski, „Rita Baum”, nr 5: 8 – 11,
17.Fourier Ch. 2009. Taksonomia rogactwa, tłum. K. Matuszewski, „Rita Baum”, nr 13.
18.Freud S. 1995. Kultura jako źródło cierpień, tłum. J. Prokopiuk, oprac. R. Reszke, Warszawa
19.: Wydawnictwo KR,
20.Freud S. 1998. „Kulturowa” moralność seksualna a współczesna nerwowość, w: tenże, Pisma
21.społeczne, tłum. A. Ochocki, M. Poręba, R. Reszke, Warszawa: Wydawnictwo KR,
22.La Boétie de É. 2008. Rozprawa o dobrowolnej niewoli, tłum. K. Matuszewski, Katowice: Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych,
23.Onfray M. 2008. Charles Fourier et «la féerie sociétaire», w: tenże, Contre-histoire de la philosophie, t. V: L’Eudémonisme social, Paris: Grasset,
24.Onfray M. 2012. Zmierzch bożyszcza, tłum. Z. Styszyńska, Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca,
25.Onfray M. 2013. Wilhelm Reich ou «le bonheur sexuel», w: tenże, Contre-histoire de la philosophie, t. VIII: Les Freudiens hérétiques, Paris: Grasset,
26.Reich W. 1996. Funkcja orgazmu, tłum. N. Szymańska, Warszawa: Jacek Santorski & Co Wydawnictwo,
27.Reich W., Psychologia mas wobec faszyzmu, tłum. E. Drzazgowska, M. Abraham-Diefenbach, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia,
28.Revel J. 2002. Le vocabulaire de Foucault, Paris,
29.Senancour É.P. de 1852. Obermann, préface par George Sand, Paris,
30.Weber M. 2011. Etyka protestancka a duch kapitalizmu, tłum. B. Baran, P. Miziński, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.