Nowa Krytyka : czasopismo filozoficzne

ISSN: 0867-647X     DOI: 10.18276/nk.2014.34-03
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / 34 rok 2015
Gospodarka planowa w ujęciu Michała Kaleckiego

Rok wydania:2014
Liczba stron:16 (51-66)
Słowa kluczowe: gospodarka planowa kapitalizm socjalizm planowanie niedobór
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Paweł Szelegieniec
Uniwersytet Jagielloński

Abstrakt

This article attempts to present the question of ideas of Polish heterodox economist Michał Kalecki on the planned economies and general problems with capitalist and post-capitalist systems. To analyze the problem I start with Kalecki’s theory of capitalist crisis, question of effective demand and full employment, and then describe the quasi-model of democratic planned economy. Next, I focus on relations of workers’ self-management with central planning and motivation problems under state-run economy. I also put on agenda the so-called shortage problem, analyzed by the Kalecki’s supporter, Andrea Szego, in opposition to neo-classical approach of Hungarian economist Janos Kornai.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Broué P., The History of the Bolshevik Party (CP) of the U.S.S.R., rozdz. IX, https://www.
2.Chojnacka K. 2013. Michał Kalecki o relacjach państwo-gospodarka, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,
3.Foster J.B. 2014. Polish Marxian Political Economy and US Monopoly Capital Theory. The
4.Foster J.B.,McChesney R.W. 2014. Kryzys bez końca. Jak kapitalizm monopolistyczno-finansowy wywołuje stagnację i wstrząsy od Stanów Zjednoczonych po Chiny, tłum. G. Konat, Warszawa: Książka i Prasa,
5.Husson M. 2011. Kapitalizm bez znieczulenia, Warszawa: Książka i Prasa,
6.Influence of Luxemburg, Kalecki and Lange on Baran and Sweezy and Monthy Review, w: The Legacy of Rosa Luxemburg, Oskar Lange and Michał Kalecki. Volume 1 of Essays in Honour of Tadeusz Kowalik, red. R. Bellofiore, New York: Palgrave Macmillan,
7.Kalecki M. 1979. Polityczne aspekty pełnego zatrudnienia, w: Dzieła, t. I, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne,
8.Kalecki M. 1980. Przypisy i dodatki, w: Dzieła, t. II, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne,
9.Kalecki M. 1980. Uwagi o „reformie przełomowej”, w: Dzieła, t. II, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne,
10.Kalecki M. 1980. Walka klas a podział dochodu narodowego, w: Dzieła, t. II, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne,
11.Kalecki M. 1982. Bodźce zainteresowania materialnego w gospodarce socjalistycznej, w: Dzieła, t. III, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne,
12.Kalecki M. 1982. Kilka uwag o „Gospodarce Planowej” i planowaniu w: Dzieła, t. III, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne,
13.Kalecki M. 1982. Nie przeceniać roli modelu, w: Dzieła, t. III, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne,
14.Kalecki M. 1982. Rady robotnicze a centralne planowanie, w: Dzieła, t. III, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne,
15.Kalecki M. 1982. Warunki powstania demokratycznej gospodarki planowej, w: Dzieła, t. III, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne,
16.Kalecki M. 1984. Teorie wzrostu w różnych systemach społecznych, w: Dzieła, t. IV, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne,
17.Kornai J. 1985. Niedobór w gospodarce, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne,
18.Kowalik T. 2012. Róża Luksemburg. Teoria akumulacji i imperializmu, Warszawa: Książka i Prasa,
19.Lange O. 1973. Budowa nowego modelu gospodarczego musi oprzeć się na dynamice klasy robotniczej i socjalistycznej inteligencji, w: idem, Dzieła, t. II, Socjalizm, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 475–476,
20.Lopez J., Assous M. 2010. Michal Kalecki (Great Thinkers in Economics Series), New York: Palgrave Macmillan,
21.Mandel E. 1967. Yugoslav Economic Theory, „Monthly Review”, vol. 18, no. 11, s. 40–49,
22.Mandel E. 1970. Marxist Economic Theory, t. II, New York–London: Pathfinder Press
23.marxists.org/history/etol/writers/broue/works/1971/ussr/ch09.htm (2.09.2014)
24.Sweezy P. M. 1960. Teoria rozwoju kapitalizmu. Zasady marksistowskiej ekonomii politycznej, tłum. E. Lipiński, Warszawa: PWN,
25.Szego A. 1991. The Logic of a Shortage Economy. A Critique of Kornai from a Kaleckian Macroeconomic Perspective, „Journal of Post Keynesian Economics”, vol. 13, no. 3, s. 329–335.
26.Toporowski J. 1996. Kalecki, Marx and Economics of Socialism, w: An Alternative Economic Theory. The Keynesian Model and Post-Keynesian Economics, red. J.E. King, London: Springer Netherlands.