Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 507 (limit rekordów: 100, liczba stron: 6).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Przełamanie stereotypizacji konsumentów-seniorów a implikacje dla marketingu ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
2. Postawy nabywców finalnych wobec nowych produktów spożywczych ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
3. Mobilność, interaktywność i zaangażowanie użytkowników jako wyzwania współczesnej komunikacji w biznesi ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
4. Prosumpcja jako trend konsumencki w opiniach potencjalnych prosumentów ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
5. Satysfakcja i lojalność członkowska w kształtowaniu wizerunku klastra ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
6. Analiza postaw internautów wobec marki w mediach społecznościowych ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
7. Satysfakcja klientów jako źródło sukcesu organizacji – studium przypadku ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
8. Nowe trendy w marketingu w odbiorze młodych konsumentów na przykładzie wybranej grupy studentów ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
9. Komunikacja w koncepcji marketingu 3.0 przez pryzmat sektora MSP w świetle badania własnego ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
10. Wykorzystanie systemów CRM w marketingu miast – stan i perspektywy ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
11. Czynniki dyssatysfakcji z usług fryzjerskich ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
12. Zastosowanie koncepcji Customer Engagement w branży odzieżowej ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
13. Implementing the Consumer-Based Brand Equity Scale for Beer Brands – A Tyskie and Żywiec Case Study ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
14. Wykorzystanie social media w zarządzaniu wizerunkiem marki w sytuacji kryzysowej ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
15. Wykorzystanie narzędzi social media marketingu przez polskie organizacje pozarządowe w komunikacji z otoczeniem na rzecz promocji zdrowia ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
16. Kreowanie wartości dla interesariuszy organizatorów imprez masowych – ujęcie modelowe ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
17. Analiza świadomości marek „produktów krajów karpackich” – wyniki badań bezpośrednich ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
18. Nowe media w kreowaniu wizerunku organizacji ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
19. The country-of-origin effect in the selected transport services ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
20. Postrzeganie uczciwości cen a rekomendacje oferty i skłonność do zakupu ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
21. Determinanty zakupu usług ubezpieczeniowych przez osoby powyżej 50. roku życia ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
22. Portret polskiego e-konsumenta i jego zachowania ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
23. Postrzeganie ryzyka wiązanego z zakupami online – analiza zmian w latach 2013–2015 ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
24. Ocena wybranych aplikacji mobilnych w opinii użytkowników ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
25. Transfer znaczeń a kreowanie wartości marki w gospodarce sieciowej w aspekcie S-Dlogic ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
26. Kluczowe czynniki determinujące zachowania konsumenckie na przykładzie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
27. Konsumenci niepełnosprawni w obliczu wybranych trendów nowej konsumpcji w świetle badań własnych ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
28. Kryteria wyboru produktu i miejsca zakupu przy korzystaniu z porównywarki cenowej ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
29. Badanie lojalności klientów biur podróży ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
30. Uwarunkowania uczestnictwa w tzw. ride sharing (wspólnych przejazdach) – wyniki badań użytkowników BlaBlaCar ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
31. Wpływ segmentacji rynku na koncepcję produktu agroturystycznego ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
32. Statystyczna analiza rozwoju regionalnego w Polsce ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
33. Znaczenie szlaku jako produktu turystycznego w kreowaniu wizerunku regionu ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
34. Sustainable City Marketing: a Modern Management Model ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
35. Czynniki wzrostu konkurencyjności regionu na przykładzie województwa lubuskiego ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
36. Rynek przemysłu spotkań a ewolucja wizerunku miasta na przykładzie Krakowa ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
37. Promocja zasobów kolejowych przewozów pasażerskich na przykładzie inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
38. Budownictwo pasywne elementem modelu M ekorozwoju oraz filarem wizerunku Wrocławia i Dolnego Śląska ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
39. Nowoczesna obsługa pacjenta ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
40. Wykorzystanie narzędzi promocyjnych w zarządzaniu organizacjami non profit ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
41. Komunikacja naukowców z przedsiębiorstwami: różnice w sposobach upowszechniania wyników badań przez kobiety i mężczyzn ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
42. The Evaluation of the Use of Mobile Apps by Citizens of Polish Voivodeships Cities ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
43. Nowoczesne rozwiązania w usługach publicznych na przykładzie miejskiej karty elektronicznej ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
44. Wykorzystanie mediów społecznościowych przez organizacje non profit ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
45. Umiędzynarodowienie komunikacji uczelni w wirtualnej przestrzeni ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
46. Problemy komunikacji marketingowej w branży rolniczej na przykładzie targów i wystaw handlowych ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
47. Gry miejskie oraz questing jako formy komunikacji i kreowania wizerunku regionu ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
48. Social media w komunikacji marketingowej wykorzystywane przez polskie urzędy wojewódzkie w promocji zdrowia ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
49. City placement w promocji Lublina ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
50. Administracja publiczna na rzecz rozwoju gospodarki regionu – wybrane problemy kształtowania współpracy z MSP w regionie łódzkim ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
51. Satysfakcja i lojalność członkowska w zarządzaniu rozwojem klastra ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
52. Kreowanie sylwetki absolwenta uczelni wychowania fizycznego – perspektywa studenta i nauczyciela ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
53. Oczekiwania dolnośląskich podmiotów medycznych względem klastra turystyki medycznej w świetle badań empirycznych ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
54. Relacje jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami w kontekście koncepcji współtworzenia wartości ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
55. Kobiety w wydziałach logistyki policji ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
56. Employer branding a CSR – bank jako pracodawca społecznie odpowiedzialny ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
57. System natychmiastowego przelewu BlueCash i jego promocja w Polsce ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
58. Smart marketing w służbie miast ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
59. Marketing a społeczna odpowiedzialność biznesu – sprzeczne idee? ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
60. Marka South Coast Baltic jako inicjatywa promocji morskich portów jachtowych południowego wybrzeża Bałtyku ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
61. Kreowanie wizerunku małego przedsiębiorstwa na rzecz budowania relacji z partnerami w łańcuchu dostaw ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
62. Aplikacje mobilne jako innowacyjne narzędzie marketingu mobilnego na rynku żywności ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
63. Critical Comments on CSR of Media Organisations – between Marketing and Mission ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
64. Budowa wizerunku wymiaru sprawiedliwości ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
65. Dźwięk w przestrzeni handlowej ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
66. Instrumentarium marketingowe organizatora targów gospodarczych w procesie oddziaływania na zachowania wystawców – studium przypadku ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
67. BSC jako narzędzie realizacji celów społecznych i ekonomicznych instytucji zaufania publicznego na przykładzie uczelni wyższej ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
68. Przykłady działań marketingowych dotyczących promocji rynku luksusowych rejsów wycieczkowych w regionie Morza Bałtyckiego – studium przypadku Gdyni ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
69. Czynniki determinujące obsługę klienta w przedsiębiorstwach rodzinnych – wyniki badań ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
70. Zarządzanie produktywnością naukową w kontekście budowania marki uczelni wyższej ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
71. Marketingowe kierunki rozwoju polskich przedsiębiorstw ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
72. Orientacja międzynarodowa przedsiębiorstwa w kontekście strategii marketingowej na przykładzie przedsiębiorstw sektora żywnościowego z Wielkopolski ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
73. Związki między gromadzeniem, udostępnianiem i stosowaniem informacji rynkowych przy kształtowaniu nowych produktów ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
74. Formy outsourcingu na rynku usług ze szczególnym uwzględnieniem sektora transportu lotniczego ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
75. Etyka marketingu – czy marketing jest etyczny? ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
76. Możliwe obszary współpracy podmiotów sektora TSL z organizacjami pozarządowymi w ramach poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
77. Paradygmat marketingu analitycznego i jego główne wskaźniki dla marketera ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
78. Big data koniecznością współczesnego marketingu ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
79. Marketing w województwie pomorskim na początku drugiej dekady XXI wieku na tle marketingu w kraju ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
80. Kompetencje menedżera podmiotu leczniczego ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
81. Wewnętrzna ocena dokonywana przez kadrę kierowniczą jako narzędzie zarządzania w podmiotach leczniczych na przykładzie szpitala klinicznego ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
82. Inteligentny system transportowy w mieście na przykładzie Białegostoku ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
83. Otoczenie instytucjonalne a innowacyjność przedsiębiorstw ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
84. Wymagania kompetencyjne w zawodzie marketingowca – przygotowanie do zawodu a realia rynkowe (studenci/absolwenci uczelni kontra pracodawcy) ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
85. Marketing zrównoważony – od tradycyjnego do innowacyjnego nurtu zarządzania marketingowego ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
86. Innowacje produktowe w branży motoryzacyjnej w Polsce – wyniki badań ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
87. Czynniki wpływające na wybór miejsca dokonywania zakupu na rynku serów żółtych na przykładzie serów długodojrzewających ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
88. Zastosowanie cross-dockingu w logistyce dystrybucji na przykładzie firmy InPost ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
89. Systemy telematyczne jako wsparcie zarządzania flotą pojazdów w transporcie drogowym – studium przypadku ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
90. Nowoczesne kanały dystrybucji ubezpieczeń komunikacyjnych ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
91. Tradycyjne i nowoczesne kanały dystrybucji wykorzystywane w procesie świadczenia usług ubezpieczeniowych dojrzałym konsumentom ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
92. Zarządzanie logistyczną obsługą klienta ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
93. Handel hybrydowy w umacnianiu pozycji rynkowej supermarketów w Polsce ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
94. Innowacje w logistyce łańcucha dostaw żywności ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
95. Analiza porównawcza handlu tradycyjnego i elektronicznego ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
96. E-logistyka dystrybucji a czynnik ludzki w procesie kształtowania wartości marki – ujęcie praktyczne ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
97. Proces przyjęcia dostawy a obsługa klienta – przykład branży odzieżowej ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
98. Logistyczny proces wyboru dostawcy w tworzeniu marki własnej produktów spożywczych. Analiza działalności polskich firm spożywczych na rynku afrykańskim ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
99. Formułowanie strategii logistycznych a umiejscowienie punktu rozdziału popytu zależnego i niezależnego ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
100. Zastosowanie klasycznych metod prognozowania popytu w logistyce dużych sieci handlowych ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
Strona