Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2543-5574    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.54-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (54) 2018
Product-Service Systems as an Opportunity for the Enterprise Producing Injection Molds
(Systemy produktowo-usługowe jako szansa dla przedsiębiorstwa produkującego formy wtryskowe)

Autorzy: Mariusz Salwin
Warsaw University of Technology

Jan Lipiak
Warsaw University of Technology

Michał Przęczka
Warsaw University of Technology
Słowa kluczowe: system produktowo-usługowy produkt usługa serwicyzacja
Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (75-87)
Klasyfikacja JEL: L60 M11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy literaturowej dotyczącej produktów, usług i systemów produkowo-usługowych. Na podstawie przeprowadzonej analizy przedstawiono różnice między produktem i usługami oraz najważniejsze cechy systemów PSS. Dzięki wykorzystaniu analizy literatury stworzono i omówiono koncepcyjny model systemu produktowo-usługowego dla przedsiębiorstwa produkcyjnego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baines, T.S., Lightfoot, H.W., Evans, S., Neely, A., Greenough, R., Peppard, J., Roy, R., Shehab, E., Braganza A., Tiwari, A., Alcock, J., Angus, J., Bastl, M., Cousens, A., Irving, P., Johnson, M., Kingstone, J., Lockett, H., Martinz, V., Michele, P., Tranfield, D., Walton, I., Wilson, H. (2007). State-of-the-art in product-service systems. Journal of Engineering Manufacture, 221 (10), 1543‒1552.
2.Boothroyd, G., Dewhurst, P., Knight, W.A. (2011). Product Design for Manufacture and Assembly. Boca Raton: CRS Press.
3.Borowski, P.F., Gaworski, M. (2009). Organizacja i zarządzanie procesami produkcyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo WEMA.
4.Flejterski, S., Panasiuk, A., Perenc, J., Rosa, G. (2005). Współczesna ekonomika usług. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Goedkoop, M.J., van Halen, C.J.G., te Riele, H.R.M., Rommens, P.J.M. (1999). Product service systems, ecological and economic basis. PricewaterhouseCoopers N. V./Pi!MC, Storrm C.S., Pre consultants. Retrieved from: https://teclim.ufba.br/jsf/indicadores/holan%20Product%20 Service%20Systems%20main%20report.pdf.
6.Hollins, B., Shinkins, S. (2009). Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie. Warszawa: PWE.
7.Jaakkola, E., Orava, M., Varjonen, V. (2007). Competitiveness through Productisation – A Guide to Companies. Helsinki: The Finnish Agency for Technology and Innovation.
8.Kotler, Ph. (1994). Marketing Management. Analysis. Planning, Implementation and Control. New Jersey: Prentice Hall.