Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2543-5574    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.53-21
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (53) 2018
Apiterapia wśród konsumentów XXI wieku – badania wstępne

Autorzy: Natalia Żak ORCID
Akademia Morska w Gdyni

Piotr Przybyłowski
Akademia Morska w Gdyni
Słowa kluczowe: apiterapia produkty pszczele konsument
Rok wydania:2018
Liczba stron:14 (241-254)
Klasyfikacja JEL: P46 M31 R21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Apiterapia jest tradycyjną, naturalną metodą stosowaną w celu leczenia chorób i zapobiegania im. W związku z włączeniem do współczesnej praktyki medycznej produktów pszczelich oraz coraz częstszym ich powszechnym stosowaniem, w artykule podjęto dyskusję na temat wykorzystania produktów pochodzenia pszczelego w profilaktyce i leczeniu chorób oraz określenia zachowań konsumentów na rynku tych produktów. W wyniku przeprowadzonych badań ankietowych można stwierdzić, że konsumenci najczęściej wybierają miód jako najbardziej znany produkt pochodzenia pszczelego. Znają również inne produkty pszczele oraz ich ogólne działanie. Jednak nie wiedzą, które produkty mogą stosować w przypadku stwierdzonych chorób. Oprócz niskiego poziomu wiedzy na temat zdrowotnych właściwości miodów ankietowani wskazują również na zbyt wysoką cenę produktów pochodzenia pszczelego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chalcarz, W. (2004). Miód w żywieniu człowieka. Borgis ‒ Postępy Fitoterapii, 2, 91‒94.
2.Cherbuliez, T. (2013). Apitherapy ‒ the use of honeybee products. W: M. Grassberger (red.), Biotherapy ‒ History, Principles and Practices. London: Springer.
3.Kędzia, B., Hołderna-Kędzia, E. (2015). Możliwości stosowania produktów pszczelich pochodzenia roślinnego w onkologii. Borgis ‒ Postępy Fitoterapii, 2 (16), 107‒116.
4.Kubina, R., Kubała-Dzik, A., Wojtyczka, R.D., Szaflarska-Stojko, E., Tylka, P. (2009). Przeciwnowotworowe oraz cytotoksyczne działanie propolisu. Farmaceutyczny Przegląd Naukowy, 9, 22‒24.
5.Matysiak, J., Matysiak, J., Kokot, Z.J. (2008). Właściwości farmakologiczne jadu pszczelego. Nowiny Lekarskie, 77 (6), 453‒458.
6.Robinson, A.R., Crane, L.A., Davidson, A.J., Steiner, J.F. (2002). Association between use of complementary/alternative medicine and health-related behaviors among health fair participants. Preventive Medicine, 34 (1), 51‒57.
7.Stangaciu, S., Hartenstein, E. (2007). Leki z pszczelej apteki. Miodolecznictwo dla każdego. Warszawa: Bauer-Weltbild Media.
8.Trumbeckaite, S., Dauksiene, J., Bernatoniene, J., Janulis, V. (2015). Knowledge, Attitudes, and Usage of Apitherapy for Disease Prevention and Treatment among Undergraduate Pharmacy Students in Lithuania. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2015, Article ID 172502.
9.WHO (2013). Traditional Medicine Strategy: 2014–2023 WHO, Geneva, Switzerland.
10.Wilczyńska, A. (2012). Jakość miodów w aspekcie czynników wpływających na ich właściwości przeciwutleniające. Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni.