Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2543-5574    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.53-18
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (53) 2018
Zmiany dotyczące orientacji na klienta w systemach zarządzania akredytowanych laboratoriów

Autorzy: Joanna Wierzowiecka ORCID
Akademia Morska w Gdyni
Słowa kluczowe: orientacja na klienta akredytowane laboratoria
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (207-217)
Klasyfikacja JEL: L15 L20
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W 2017 roku opublikowano zaktualizowane wydanie normy ISO/IEC 17025, określającej wymagania techniczne i systemu zarządzania dla akredytowanych laboratoriów. System ten ma zapewnić kompetencje laboratoriów do uzyskiwania miarodajnych wyników badań i zdolność do spełniania wymagań klientów. Celem artykułu jest analiza wymagań normy ISO/IEC 17025:2017 w zakresie spełniania zasady orientacji na klienta i kształtowania relacji z klientami. Wymagania te porównano do wymagań zawartych w poprzedniej edycji normy ISO/IEC 17025:2005. W obszarze orientacji na klienta znowelizowana norma kładzie większy nacisk m.in. na wymagania dotyczące zapewnienia poufności, rozpatrywania skarg, jak również wprowadza nowe wymagania podejścia opartego na ryzyku w celu minimalizacji ryzyka niespełnienia wymagań klienta.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alexander, H.A., Anastasopoulos, G. (2018). Transitioning Your Laboratory To The New ISO/IEC 17025:2017 Standard. Metrologist, 11 (2), 26–29.
2.Ellison, S., Tsimillis, K. (2017). ISO/IEC 17025:2017 – First impressions. Pobrano z: https://www.eurachem.org/index.php/news/newsarts/230-nws-iso17025-2017.
3.Filipiak, M., Nowostawska, D. (2000). Akredytacja drogą do zapewnienia jakości badań laboratoryjnych. Problemy Jakości, 1, 9–16.
4.HRS Certification (2016). Nowelizacja normy ISO/IEC 17025. Pobrano z: http://hrs-cert.com/pl/ NEWS/NOWELIZACJA-NORMY-ISOIEC-17025-i149.
5.ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.
6.Kubista, M. (red.). (2016). ISO 9001:2015. Rewizja normy w prostych słowach. Mikołów: Quality Austria-Polska sp. z o.o.
7.Mazur-Miłek, B. (2016). Nowa norma ISO 17025. Nowelizacja normy ISO 17025 (cz. I). Pobrano z: http://ikmj.com/nowa-norma-iso-17025-wersja-cd2/.
8.NATA (2018). General Accreditation Guidance – ISO/IEC 17025:2017 Gap Analysis. National Association of Testing Authorities, Australia 2018. Pobrano z: https://nata.com.au/accre ditation-information/accreditation-criteria-and-guidance/nata-accreditation-criteria-nac-pac kages/laboratory-accreditation-iso-iec-17025.
9.Nyrek, K. (2015). Zarządzanie ryzykiem w laboratorium. LAB Laboratoria Aparatura Badania, 20 (1), 43–44.
10.PCA (2016). Zmiany w normie ISO/IEC 17025. LAB Laboratoria Aparatura Badania, 21 (2), 49–50.
11.PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
12.Rączka, M. (2015). Koncepcja „High Level Structure” w standaryzacji systemów zarządzania. W: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (s. 300‒329), t. 2. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
13.Szkiel, A. (2016). Orientacja na klienta w wymaganiach normy ISO 9001:2015. Marketing i Zarządzanie, 3 (44), 83‒93.
14.Tugi, H. (2017). System zarządzania laboratoriów – czas na zmiany. Pobrano z: http://biotech nologia.pl/biotechnologia/system-zarzadzania-laboratoriow-czas-na-zmiany,17227.
15.Wojas, G. (2017). Nowelizacja normy ISO/IEC 17025 w świetle aktualnych wymagań dotyczących kompetencji laboratoriów badawczych. Badania Nieniszczące i Diagnostyka, 3, 32– 35.