Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2543-5574
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (53) 2018
Budowanie lojalności klienta na przykładzie firm z branży odzieżowej

Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (61-73)
Klasyfikacja JEL: M00
Słowa kluczowe: lojalność klienta firmy odzieżowe budowa lojalności korzyści
Autorzy: Jacek Dziwulski
Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania

Robert Drabik
student Wydziału Zarządzania, Politechnika Lubelska

Abstrakt

W obecnym otoczeniu coraz większe znaczenie odgrywa lojalność klienta. Na potrzeby artykułu przyjęto tezę, że lojalność klienta oparta jest przede wszystkim na korzyściach, jakie konsument może uzyskać z zawartej relacji między nim a przedsiębiorstwem z branży odzieżowej. W artykule przedstawiono istotę tworzenia i budowania lojalności klienta. Analizie i ocenie poddano wybrane elementy budowania lojalności klienta na przykładzie firm z branży odzieżowej. We wnioskach zwrócono uwagę na ważność wybranych elementów budowania lojalności klienta na wybranym przykładzie. Zaproponowano również rekomendacje do realizacji w przyszłości. Jako metodę badawczą wykorzystano metodę ankietową.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Biesok, G., Wyród-Wróbel, J. (2016). Modele satysfakcji klienta. Warszawa: Difin.
2.Cichosz, M. (2016). Lojalność klienta wobec firmy. Kolegia SGH. Pobrano z: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/KL/publikacje/Documents/MCichosz_Lojalnosc_klienta_wobec_firmy.pdf (16.04.2018).
3.Paharia, R., Marczyk, M. (2014). Lojalność 3.0. Warszawa: MT Biznes.
4.Pazio, N.M. (2015). Marketing Q lojalności. Warszawa: Difin.
5.Rosa, G., Perenc, J. (red.). (2011). Zachowania nabywców. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
6.Skowron, S., Skowron, Ł. (2012). Lojalność klienta a rozwój organizacji. Warszawa: Difin.
7.Szwajca, D. (2012). Zasoby marketingowe przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
8.Tesławski, M. (2012). Lojalność konsumenta. Jak budować trwałe relacje z klientem. Gliwice: Helion.
9.Urban, W., Siemieniako, D. (2008). Lojalność klientów. Modele, motywacja i pomiar. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.