Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2543-5574    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.53-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (53) 2018
Ocena operatora logistycznego przez pracownika i jego rozwój

Autorzy: Joanna Dyczkowska
Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: pracownik operator logistyczny klient wewnętrzny
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (51-59)
Klasyfikacja JEL: M12 R49 L91
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano przegląd literatury dotyczący istoty działań przedsiębiorstwa względem pracownika. Na przykładzie dwóch największych operatorów logistycznych wskazano, co wpływa na wybór pracownika i przedstawiono ocenę przedsiębiorstwa logistycznego jako pracodawcy. Celem artykułu jest prezentacja oceny operatora logistycznego jako pracodawcy i możliwości rozwoju kadry w przedsiębiorstwie logistycznym. Analizą objęto możliwość samorealizacji przez pracownika w sektorze logistycznym. W artykule wykorzystano analizę literatury i metodę pośrednich pomiarów sondażowych z zastosowaniem techniki kwestionariusza ankiety.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management Studies, 17 (1), 99‒120.
2.Biesaga-Słomczewska, E.J., Iwińska-Knop, K. (2012). Relacje wewnętrzne w kreowaniu lojalności pracowników. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 712, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 26, 289‒299.
3.Chi, T. (1994). Trading in strategic resources: Necessary conditions, transaction cost problems, and choice of exchange structure. Strategic Management Journal, 15 (4), 271‒290.
4.Cole, R.E., Bacdayan, P., White, J.B. (1993). Quality, participation and competitiveness. California Management Review, 35 (3), 68‒81.
5.Coleman, V.I., Borman, W.C. (2000). Investigating the underlying structure of the citizenship performance domain. Human Resource Management Review, 10 (1), 25‒44.
6.Deadrick, D.L., Gardner, D.G. (1999). Performance distributions: measuring employee performance using total quality management principles. Journal of Quality Management, 4 (2), 225‒241.
7.Ellinger, A.E., Ketchen Jr., D.J., Hult, G.T., Elmadag, A.B., Richey Jr., R.G. (2008). Market orientation, employee development practices, and performance in logistics service provider firms. Industrial Marketing Management, 37 (4), 353‒366.
8.Han, J.K., Kim, N., Srivastava, R.K. (1998). Market orientation and organizational performance: Is innovation a missing link? Journal of Marketing Research, 62 (4), 30‒45.
9.Hult, G.T., Ketchen Jr., D.J (2001). Does market orientation matter? A test of the relationship between positional advantage and performance. Strategic Management Journal, 22 (9), 899‒906.
10.Kahya, E. (2007). The effects of job characteristics and working conditions on job performance. International Journal of Industrial Ergonomics, 37 (6), 515‒523.
11.Matsuno, K., Mentzer, J.T., Özsomer, A. (2002). The effects of entrepreneurial proclivity and market orientation on business performance. Journal of Marketing, 66 (3), 18‒32.
12.Mazurek-Łopacińska, K. (2002). Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
13.McNair, C.J., Lynch, R.L., Cross, K.F. (1990). Do financial and non-financial measures of performance have to agree? Management Accounting, 72 (5), 28‒36.
14.Narver, J.C., Slater, S.F. (1990). The effect of a market orientation on business profitability. Journal of Marketing, 54, 20‒35.
15.Obszary kariery w DHL (30.06.2018). DHL. Pobrano z: https://www.logistics.dhl/pl-pl/home/praca/pracujacy-tutaj/obszary-kariery.html.
16.Rosa, G., Jedliński, M., Chrąchol-Barczyk, U. (2017). Marketing usług logistycznych. Warszawa: C.H. Beck.
17.Schwał, K., Seidel, K.G. (1997). Marketing kadrowy. Warszawa: C.H. Beck.
18.Sims, H.P., Szilagyi Jr., A.D., Keller, R.T. (1976). The measurement of job characteristics. Academy of Management Journal, 19 (2), 195‒212.
19.Stabilne zatrudnienie w firmach dostawców DB Schenker (30.06.2018). DB Schenker. Pobrano z: https://www.dbschenker.com/pl-pl/kariery/przewo%C5%BAnicy-i-kurierzy/zosta%C5%84-kurierem-db-schenker.