Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2543-5574
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (53) 2018
Wpływ audiomarketingu na decyzje zakupowe konsumentów

Rok wydania:2018
Liczba stron:14 (37-50)
Klasyfikacja JEL: M31
Słowa kluczowe: marketing sensoryczny audiomarketing promocja reklama spot reklamowy placówki handlowe
Autorzy: Włodzimierz Deluga
Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych

Abstrakt

W artykule podjęto próbę wyjaśnienia istoty marketingu sensorycznego, szczególnie audiomarketingu wykorzystującego muzykę w spotach reklamowych telewizyjnych i radiowych, a przede wszystkim w miejscach sprzedaży. W artykule podkreślono specyfikę audiomarketingu, ujęto audiomarketing w spotach reklamowych i miejscach sprzedaży oraz przedstawiono wyniki badań z zakresu skutków wykorzystywania audiomarketingu w procesie zakupowym konsumentów. Celem artykułu jest przedstawienie niektórych implikacji związanych z wykorzystywaniem marketingu sensorycznego, a dokładniej audiomarketingu w promowaniu firm i ich produktów. Jako metody badawcze zastosowano obserwację oraz sondaż diagnostyczny.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bogurat, M. (2009). Muzyka wyciąga z portfela. Pobrano z: https://franchising.pl/abc-firma/4801/muzyka-wyciaga-portfela/ (2.08.2017).
2.Budzyński, W. (2000). Reklama, techniki skutecznej perswazji. Warszawa: Poltext.
3.Doliński, D. (2003). Psychologiczne mechanizmy reklamy. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
4.Dunaj, M. (2017). Czym jest marketing sensoryczny? Pobrano z: https://fashionbiznes.pl/czym-jest-marketing-sensoryczny/ (2.02.2018).
5.Gębarowski, M. (2007). Nowoczesne formy promocji. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
6.Hulten, B., Broweus, N., Van Dijk, M.M. (2011). Marketing sensoryczny. Warszawa: PWE.
7.Kall, J. (2002). Reklama. Warszawa: PWE.
8.Książek, M. (2014). Muzyką w klienta. O audiomarketingu słów kilka. Pobrano z: https://marketerplus.pl/teksty/artykuly/muzyka-klienta-audiomarketingu-slow/ (2.08.2017).
9.Ławicki, J. (2006). Merchandising kreuje wrażenia. Marketing w Praktyce, 1 (95).
10.Supernat, J. (30.07.2017). MUZAK (Muzyka marketingowa). Pobrano z: www.supernat.pl/abecadlo_zarzadzania/hasla/muzak.html.