Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2543-5574    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.53-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (53) 2018
Uwarunkowania zachowań konsumentów na rynku nowych produktów żywnościowych z wykorzystaniem modelu Rogersa

Autorzy: Joanna Bartkowicz
Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
Słowa kluczowe: konsument zachowania nowy produkt żywność innowator model Rogersa
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (7-16)
Klasyfikacja JEL: D12 D91 E21 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem badania, którego wyniki przedstawiono w artykule, była identyfikacja zachowań konsumentów wobec nowych produktów żywnościowych. Do klasyfikacji konsumentów na segmenty wykorzystano model dyfuzji innowacji Rogersa. Badanie przeprowadzono, bazując na autorskim kwestionariuszu ankiety. Objęło ono 230 konsumentów-studentów Akademii Morskiej w Gdyni. Jako zmienne niezależne przyjęto płeć oraz sytuację materialną badanych. Wyniki badania dowodzą, że dla badanych najważniejszymi determinantami zakupu nowych produktów żywnościowych były: jakość, cena i wartość odżywcza. Segmentacja badanych wykazała podobieństwo do teoretycznego rozkładu Rogersa. Uzyskana wiedza o zachowaniach konsumentów na rynku produktów żywnościowych wpływających na ich zakup może stanowić bazę do opracowania skutecznej strategii marketingowej, szczególnie dla podmiotów wprowadzających nowe, innowacyjne produkty żywnościowe.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Białoskurski, S. (2015). Postawy nabywców finalnych wobec nowych produktów spożywczych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 875, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 41 (2), 11‒21.
2.Barska, A. (2013). Kryteria wyboru produktów żywnościowych przez młodych konsumentów z Polski, Czech i Słowacji. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 337 (4), 113‒121.
3.Gutkowska, K. (2011). Innowacyjność konsumentów wobec produktów żywnościowych jako warunek rozwoju rynku żywności. Konsumpcja i Rozwój, 1, 108‒119.
4.Karliński, K. (2010). Odkryj ważne i niezaspokojone. Marketing w Praktyce, 7, 35‒36.
5.Kotler, Ph., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V. (2002). Marketing. Podręcznik europejski. Warszawa: PWE.
6.Kozirok, W. (2015). Reklama żywności ‒ postawy i zachowania konsumentów. Zeszyty Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego, 866, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 39, 46‒53.
7.Mazurek-Łopacińska, K. (2003). Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe. Warszawa: PWE.
8.Penn, M.J., Zelesne, E.K. (2009). Mikrotrendy: małe siły, które niosą wielkie zmiany. Warszawa: MT Biznes.
9.Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (2008). Wspólna publikacja OECD i Eurostatu. Wydanie trzecie. Pobrano z: http://home.agh.edu.pl/~kkulak/lib/exe/fetch.php?media=user:konrad:vary:oslo-manual.pdf (2.04.2018).
10.Rogers, E.M. (1983). Diffusion of innovation. New York, London: The Free Press.
11.Urban, S., Michałowska, M. (2013). Determinanty wyboru konsumentów dotyczące miejsca zakupu. Raport z badań. Nauki o Zarządzaniu, 3 (16), 133‒153.
12.Zalega, T. (2016). Nowe trendy konsumenckie jako przejaw innowacyjnych zachowań współczesnych konsumentów. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 46 (2), 1‒24.