Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 850 PZFiM nr 37
The Factors Creating Internet Shops’ Image in the Opinion of “Young Adults”
(Czynniki kształtujące wizerunek sklepów internetowych w opinii „młodych dorosłych”)

Autorzy: Leszek Gracz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: wizerunek zakupy online młodzi dorośli zachowanie nabywców
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (109-120)

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza i prezentacja wizerunku sklepów internetowych w opinii „młodych dorosłych”. Wizerunek sklepów internetowych w ich opinii jest przede wszystkim kształtowany przez zdanie innych (zarówno bliskich, zaufanych znajomych, jak i przez anonimowe opinie w internecie), interaktywność strony i dobry kontakt ze sprzedawcą oraz własne pozytywne doświadczenia z przeszłości. Czynniki o średniej wadze to dostępność różnych metod płatności, łatwy do zrozumienia regulamin sklepu, możliwość odbioru osobistego oraz niezależnie potwierdzony certyfikat jakości. Czynnikami o mniejszym znaczeniu są ogólne wykonanie strony oraz dostępność zakupów na kredyt.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cassidy T.D., van Schijndel H., Youth Identity Ownership From a Fashion Marketing Perspective, “Journal of Fashion Marketing and Management” 2011, Vol. 15, No. 2.
2.Chu K.M., Yuan B.J.C, The Effects of Perceived Interactivity on E-trust and E-consumer Behaviors: The Application of Fuzzy Linguistic Scale, “Journal of Electronic Commerce Research” 2013, Vol. 14, No. 1.
3.Coker B.L.S., Ashill N.J., Hope B., Measuring Internet Product Purchase Risk, “European Journal of Marketing” 2011, Vol. 45, No. 7/8.
4.Dennis Ch., Merrilees B., Jayawardhena Ch., Tiu Wright L., E-consumer Behavior, “European Journal of Marketing” 2009, Vol. 43, No. 9/10.
5.Global E-commerce and Online Marketing: Watching the Evolution, ed. Nikhilesh Dholakia, Greenwood Publishing Group, Westport 2002.
6.Hawkins D., Mothersbaugh D., Consumer Behavior Building Marketing Strategy, McGraw-Hill, New York 2009.
7.van der Heijden H., Verhagen T., Online Store Image: Conceptual Foundations and Empirical Measurement, “Information & Management” 2004, Vol. 41.
8.Jeong S.W., Fiore A.M., Niehm L.S., Lorenz F.O., The Role of Experiential Value in Online Shopping The Impacts of Product Presentation on Consumer Responses Towards an Apparel Web Site, “Internet Research” 2009, Vol. 19, No. 1.
9.Lee J., Park D.H., Han I., The Different Effects of Online Consumer Reviews on Consumers’ Purchase Intentions Depending on Trust in Online Shopping Falls, “Internet Research” 2011, Vol. 21, No. 2.
10.Ostrowska I., Model kształtowania lojalności konsumentów w stosunku do marki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
11.Ostrowska I., Poziom i możliwości kształtowania lojalności segmentu „młodych dorosłych” w stosunku do marki usługodawcy (badania własne), w: Zarządzanie produktem. Kreowanie marki, red. J. Kall, B. Sojkin, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010, nr 154.
12.Steffes E.M., Burgee L.E., Social Ties and Online Word of Mouth, “Internet Research” 2009, Vol. 19, No. 1.
13.Westbrook R.A., Product/Consumption-based Affective Responses and Postpurchase Processes, “Journal of Marketing Research” 1987, Vol. 24, No. 3.
14.Wolfinbarger M., Gilly M.C., .comQ: Dimensionalizing, Measuring and Predicting Guality of the E-tail Experience, “Working Paper. Marketing Science Institute, Cambridge” 2002, No. 02-100.
15.Zee-Sun Yun, Good L.K., Developing Customer Loyalty From E-tail Store Image Attributes, “Managing Service Quality” 2007, Vol. 17, No. 1.