Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.52-24
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (52) 2018
Sale and distribution of traditional and regional food in Poland and EU – a benchmark study
(Sprzedaż i dystrybucja żywności tradycyjnej oraz regionalnej w Polsce i Unii Europejskiej – benchmarking)

Autorzy: Aleksandra Wilczyńska
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Słowa kluczowe: żywność tradycyjna żywność regionalna sprzedaż dystrybucja benchmarking
Rok wydania:2018
Liczba stron:8 (257-264)
Klasyfikacja JEL: Q02 Q13
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przeprowadzono analizę porównawczą, w celu znalezienia najlepszego rozwiązania w zakresie najbardziej efektywnych kanałów dystrybucji i zwiększenia sprzedaży produktów tradycyjnych w Polsce. W trakcie analizy porównano rozwiązania dotyczące funkcjonowania rynku produktów regionalnych i tradycyjnych w różnych krajach UE, czyli w Niemczech, Francji, Portugalii i Włoch. Wykazano, że najlepsze strategie dla oferowania produktów regionalnych funkcjonują we Włoszech. Regionalne i tradycyjne produkty w tym kraju oferowane są w sieciach supermarketów, w systemie sprzedaży bezpośredniej bądź w wyspecjalizowanych punktach dystrybucji, przy zastosowaniu różnorodnych strategii marketingowych, co zwiększa atrakcyjność tych form dystrybucji. Taka strategia oferowania produktów regionalnych może również okazać się sukcesem w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borowska, A. (2007a). Charakterystyka konsumentów produktów tradycyjnych/regionalnych w Polsce. Raport z badań, grant Fundacji Fundusz Współpracy. Retrieved from: www.agro-smak.org.pl/files?id_plik=126 (7.10.2017).
2.Borowska, A. (2007b). Zachowania rynkowe podmiotów gospodarczych na rynku produktów tradycyjnych i regionalnych w Polsce. In: D. Kopycińska (ed.), Zachowania rynkowe w teorii i praktyce (p. 147‒154). Szczecin: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego.
3.Chudy, S., Gierałtowska, U. (2013). Produkty tradycyjne i regionalne z perspektywy szczecińskich studentów. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1 (27), 45‒52.
4.Fragata, A., Tiberio, M.L., Teixeira, M.S. (2007). Traditional products with protected designation of origin: policy and market situation in Portugal. New Medit, 2, 4‒12.
5.Grębowiec, M. (2010). Produkty regionalne i tradycyjne jako element budowania konkurencyjnej oferty produktów żywnościowych w Polsce i innych krajach Europy. Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego, 17 (2), 65‒80.
6.Kafel, P. (2010). Znaki jakości wyrobów spożywczych. Zarządzanie Jakością, 1 (24), 124‒127.
7.Kiejlan, K. (2011). O systemach jakości żywności. Vademecum funkcjonowania produktów tradycyjnych i funkcjonalnych. Kraków: ODR w Brwinowie, Oddział w Krakowie.
8.Komisja Europejska (2018). Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. Retrieved from: http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html.
9.Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2018). Jakość żywności. Retrieved from: https://www.gov.pl/rolnictwo/jakosc-zywnosci.
10.Paluch, A., Stoma, M. (2014). Analiza możliwości rozwoju produkcji oraz rynku produktów regionalnych i tradycyjnych w województwie lubelskim. Acta Scientiarum Polonorum. Technica Agraria, 13 (3‒4), 37‒47.
11.Raport ARC. Rynek żywności regionalnej i tradycyjnej (2017). Retrieved from: http://www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/rynek-zywnosci-regionalnej-i-tradycyjnej-raport-arc,148169.html (10.07.2018).
12.Raport Infringement of protected geographical indications for wine, spirits, agricultural products and foodstuffs in the European Union (2016). Retrieved from: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/Geographical_indications_report/geographical_indications_report_en.pdf (10.07.2018).
13.Rejman, K., Halicka, E., Nagalska, H. (2015). Szanse polskiego rynku żywności tradycyjnej i regionalnej a zachowania konsumentów. Wieś i Rolnictwo, 3 (168), 117‒131.
14.Rosati, M. (2016). Geographical indications in Italy – PDO&PGI a way to access a global market. Retrieved from: http://www.helsinki.fi/ruralia/materiaalit/AluperastaBisnesta19122016/20161216_PresentazioneFinlandia-ENG.pdf (10.07.2018)
15.Tanguy, C., Renault, C., Renault, S., Romieu, V. (2012). Value of production of agricultural products and foodstuffs, wines, aromatised wines and spirits protected by a geographical indication (GI) ‒ Final report. Retrieved from: http://ec.europa.eu/agriculture/externalstudies/2012/value-gi/final-report_en.pdf (10.07.2018).
16.Wilczyńska, A. (2017). Uwarunkowania decyzji nabywczych na rynku żywności tradycyjnej i regionalnej. Handel Wewnętrzny, 1 (366), 401‒412.
17.Zisidis, O.-V. (2014). Do PDO and PGI foodstuffs have value added to stakeholders? Wageningen, the Netherlands: M.Sc. thesis, University of Wageningen. Retrieved from: http://edepot.wur.nl/312731.