Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.52-16
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (52) 2018
Merchandising w handlu tradycyjnym i internetowym w opinii klientów

Autorzy: Agnieszka Rybowska
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Słowa kluczowe: handel klient merchandising zachowania konsumenta
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (165-173)
Klasyfikacja JEL: D11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rosnąca liczba produktów na rynku, ciągły rozwój handlu oraz duża konkurencja spowodowały konieczność poszukiwania metod wpływania na decyzje nabywcze klienta. Możliwość taką daje merchandising. Celem artykułu jest poznanie opinii klientów na temat merchandisingu i jego wpływu na ich decyzje nabywcze. Wyniki przeprowadzonego badania pokazały, że merchandising i stosowane w nim techniki są mało znane klientom sklepów tradycyjnych i internetowych. Badani uznali, że działania merchandiserów nie wpływają na ich decyzje nabywcze. Nie znalazło to potwierdzenia w wynikach badań, które wskazują, że klienci ulegają technikom merchandisingu, co stanowi o ważności ich stosowania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Altkorn, J, Kramer, T. (1998). Leksykon marketingu. Warszawa: PWE.
2.Borusiak, B. (2006). Merchandising. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
3.Cox, R., Brittain, P. (2000). Zarządzanie sprzedażą detaliczną. Warszawa: PWE.
4.Grzesiuk, A. (1999). Tajemnice sklepowej półki. Marketing w Praktyce, 6.
5.Gudonavičienė, R., Alijošienė, S. (2015). visual merchandising impact on impulse buying behaviour. Procedia ‒ Social and Behavioral Sciences, 213 (1), 635‒640.
6.Kopaliński, W. (1985). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna.
7.Nowacki, R. (2005). Reklama. Warszawa: Difin.
8.Rozwadowska, B. (2000). Merchandising handlowy a merchandising producenta. Marketing i Rynek, 1, 8‒11.
9.Sztucki, T. (1995). Promocja. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
10.Szymoniuk, B. (2006). Komunikacja marketingowa: instrumenty i metody. Warszawa: PWE.
11.Witek, L. (2007). Merchandising w małych i dużych firmach handlowych. Warszawa: C.H. Beck.
12.Woźniakowski, M. (2014). Merchandising w sklepie internetowym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 809, Ekonomiczne Problemy Usług, 113, 409‒419.