Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     DOI: 10.18276/miz.2018.52-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (52) 2018
Pracownik 50+ w świetle badań własnych – analiza porównawcza

Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (29-37)
Klasyfikacja JEL: C83 J01 M31
Słowa kluczowe: segment 50+ wizerunek ankieta audytoryjna ankietyzacja internetowa analiza porównawcza
Autorzy: Iwona Czerska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

Abstrakt

Celem artykułu była analiza porównawcza wyników badań własnych na podstawie ankiety przeprowadzonej po raz pierwszy w 2012 roku, a następnie w 2018 roku. Analiza miała na celu stworzenie wizerunku pracownika 50+ na podstawie opinii kobiet i mężczyzn w wieku co najmniej 18 lat. Głównym celem przeprowadzonych badań było poznanie opinii młodych osób (do 29 lat) na temat postrzegania pracowników z segmentu 50+. Dopełnieniem tego wizerunku była prezentacja opinii osób w wieku 30‒49 lat, a także osób mających co najmniej 50 lat. Celem szczegółowym było określenie parametrów, które niekorzystnie wpływają na postrzeganie pracowników 50+ przez wspomniane grupy wiekowe. Przedstawiono przykłady zawodów, których, w opinii respondentów, nie powinni wykonywać pracownicy z segmentu 50+ oraz takich, w których sprawdzą się lepiej niż osoby z pokolenia Y i Z. Opisano zależności zachodzące między młodym i dojrzałym pokoleniem w obszarze wymiany wiedzy, umiejętności oraz reprezentowanych postaw pracowniczych. Zgromadzone dane opisano za pomocą metod statystyki opisowej, wyznaczając wybrane miary przeciętne klasyczne i pozycyjne oraz sporządzając odpowiednie tabele
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.7 punktów przewagi pracowników 50+ (2013). Pobrano z: http://weblog.infopraca.pl/2013/09/7-punktow-przewagi-pracownikow-50/ (1.03.2018).
2.Baruk, A.J. (2012). Oczekiwania polskich potencjalnych pracowników dotyczące rozwoju zawodowego w kontekście marketingowej orientacji personalnej. W: A. Stankiewicz-Mróz, J.P. Lendzion (red.), Jakość zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach (s. 9‒30). Łódź: Politechnika Łódzka, Wydawnictwo Media Press.
3.Czerska, I., Jasiak-Kaczmarek, B. (2012). Pracownik 50 plus – stereotypy a rzeczywistość. Raport z badań. W: A. Stankiewicz-Mróz, J.P. Lendzion (red.), Jakość zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach (s. 47‒64). Łódź: Politechnika Łódzka, Wydawnictwo Media Press.
4.Górniak, J. (red.). (2013). Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce. Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 r. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
5.Kotler, P., Keller, K.L. (2017). Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
6.Kukla, D., Duda, W., Zając, M. (2012). Grupa ryzyka na rynku pracy. Poradnik dla osób współpracujących z grupą 45+. Warszawa: Difin.
7.Mockałło, Z. (2015). Stereotypy na temat starszych pracowników i ich związek z dobrostanem oraz pracą – przegląd badań. Bezpieczeństwo Pracy. Ergonomia, 4, 11‒13.
8.Stankiewicz-Mróz, A., Lendzion, J.P. (2012). Wprowadzenie. W: A. Stankiewicz-Mróz, J.P. Lendzion (red.), Jakość zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach (s. 7‒8). Łódź: Politechnika Łódzka, Wydawnictwo Media Press.