Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.50-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (50) 2017
Design Management in the Context of Challenges Posed by New Generations of Recipients
(Design management w kontekście wyzwań stawianych przez nowe pokolenia odbiorców)

Autorzy: Katarzyna Caban-Piaskowska
Strzemiński Academy of Art Łódź, Faculty of Textile Art and Fashion
Słowa kluczowe: design management nowe pokolenia użytkowników kryterium behawioralne
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (7-14)
Klasyfikacja JEL: M14 A14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule postawiono tezę, że jednym ze sposobów odpowiedzi na wyzwania stawiane przez nowe pokolenia użytkowników C i L jest zastosowanie zasad design management w praktyce działania organizacji. Opracowanie ma charakter teoretyczny i będzie w przyszłości weryfikowane empirycznie. Wyjaśniono w nim przyczynę zajęcia się problematyką, istotę design management oraz dychotomię pokoleń odbiorców. Na podstawie analizy literatury sformułowano zalecenia, w jaki sposób można wykorzystać zasady design management w działaniach przedsiębiorstw, odpowiadając na potrzeby nowych pokoleń. Częścią integralną artykułu są konkluzje zawierające rekomendacje.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Best, K. (2009). Design management. Zarządzanie strategią, procesem projektowym i wdrażaniem nowego produktu. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Best, K. (2010). The Fundamentals of Design Management. New York: AVA Publishing.
3.Bonaccorsi, A. (2008). Search Regimes and the Industrial Dynamics of Science. Minerva, 45 (3), 285–315.
4.Caban-Piaskowska, K. (2016). Design Management as the Effect of Evolution of Consumers’ Aesthetics. WEI International Academic Conference Proceedings, April, 69‒91.
5.Dziadkiewicz, A., Maśloch, P. (2013). Design jako nowoczesny trend w zarządzaniu. Zarządzanie i Finanse, 4 (2), 81‒94.
6.Erichsen, P.G., Christensen, P.R. (2013). The evolution of the design management field. Creativity and Innovation Management, 22 (2), 107‒120.
7.Gorb, P. (1990). Introduction: what is design management. In: P. Gorb (ed.), Design Management (pp. 65‒75). London: Papers from the London Business School. Architecture, Design and Technology Press.
8.Hatalska, N. (2011). Generacja L (infografika). Retrieved from: http://hatalska.com/2011/12/09/ generacja-l-infografika/ (01. 07.2017).
9.Hollins, B. (2002). Design management education: the UK experience. DMI Review, 13 (3), 25‒29.
10.Kopertyńska, M.W. (2012). Czynniki determinujące motywację pracowników pokolenia Y. Organizacja i Kierowanie, 1A (149), 290‒302.
11.McBride, M. (2007). Design management: future forward. Design Management Review, 18 (3), 18‒22.
12.Miller, K., Moultrie, J. (2013). Delineating design leaders: A framework of design management roles in fashion retail. Creativity and Innovation Management, 22 (2), 161–176.
13.Pickett, P. (2017). Learn the characteristics of generation C. Retrieved from: https://www.thebalance.com/who-is-generation-c-and-what-are-they-all-about-2071937 (6.07.2017).
14.Plink, D. (2009). Retention Y. What is the key to retention of Generation Y. CRF Institute, Top Employers CRF Awarded by CRF.com, 2.
15.Ramaswamy, V., Gouillart, F. (2010). Building the co-creative enterprise. Harvard Business Review, October, 88 (10), 100‒109.