Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.49-17
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (49) 2017
Internetowe zasoby informacji a decyzje klientów usług medycznych

Autorzy: Marta Cholewa-Wiktor
Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: internetowe zasoby informacyjne usługi medyczne decyzje zakupowe pacjentów
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (211-220)
Klasyfikacja JEL: I11 I12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Media społecznościowe coraz silniej oddziałują na decyzje użytkowników, także w zakresie wyboru świadczeniodawcy usług medycznych. Uczestnicy grup społecznościowych czy dyskusyjnych, wymieniając się poglądami i doświadczeniami, wykorzystują efekt word of mouth, czyli polecenie innym internautom usług czy konkretnych osób na zasadach marketingu wirusowego. Ponadto użytkownicy sieci mają wpływ na kreowanie wizerunku gabinetu oraz lekarza poprzez oceny na profilach, takich jak Znanylekarz.pl czy Rankinglekarzy.pl. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących wpływu informacji dostępnych w sieci na decyzje zakupu usług medycznych. Badania przeprowadzono wśród pacjentów zakładów opieki zdrowotnej z terenu Lublina i wykorzystano w nich samodzielnie opracowany kwestionariusz ankiety. Analiza uzyskanych wyników pozwala na stwierdzenie, że opinie innych użytkowników internetu wpływają na decyzje zakupowe pacjentów, ponieważ ponad 80% badanych chociaż raz dokonała wyboru świadczeniodawcy korzystając z informacji uzyskanych w sieci.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dane statystyczne dotyczące społeczeństwa informacyjnego – gospodarstwa domowe i osoby indywidualne (2015). Eurostat. Pobrano z: http://ec.europa.eu/eurostat/ statistics-explained/index.php/Archive:Dane_statystyczne_dotycz%C4%85ce_spo%C5%82ecze%C5%84stwa_informacyjnego_%E2%80%93_gospodarstwa_domowe_i_osoby_indywidualne.
2.Jaworzyńska, M., Rozpędowska-Matraszek, D., Cholewa-Wiktor, M. (2017). Zarządzanie w służbie zdrowia. Strategia, marketing, personel. Warszawa: Texter.
3.Kieżel, E. (2004). Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
4.Kotler, Ph., Shalowitz, J., Stevens, R.J. (2011). Marketing strategiczny w opiece zdrowotnej. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
5.Mazurek, M. (2015). Media społecznościowe w działaniach promocyjnych narodowych organizacji turystycznych. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 50, 92–99.
6.Nowotarska-Romaniak, B. (2013). Marketing usług zdrowotnych. Warszawa: Wolters Kluwer business.
7.Paszkowska, M. (2010). Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych jako źródło finansowania zakładu opieki zdrowotnej. e-Finanse, 6 (3), 77–92.
8.Rudnicki, L. (2000). Zachowania konsumentów na rynku. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
9.Tkaczyk, J. (2015). Źródła informacji w procesie podejmowania decyzji o zakupie przez e-konsumentów – Polska na tle innych państw UE. Marketing i Rynek, 8, 757–770.
10.Zalega, T. (2016). Nowe trendy konsumenckie jako przejaw innowacyjnych zachowań współczesnych konsumentów. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 46, 202–225.