Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.49-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (49) 2017
Trendy wspierające innowacyjne modele biznesu – zbieranie i porządkowanie bibliografii

Autorzy: Piotr Janulek
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydział Nauk Stosowanych
Słowa kluczowe: ekonomia współpracy modele biznesu przegląd literatury
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (149-162)
Klasyfikacja JEL: M13 O32 O35
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem poznawczym jest przedstawienie trendów w projektowaniu modeli biznesu charakteryzujących się innowacjami. Celem metodycznym jest wyszukanie i uporządkowanie literatury dotyczącej modelu biznesu, otwartych innowacji oraz aktualnych trendów w projektowaniu modeli biznesu wykorzystując do tego bazy danych w połączeniu z nowoczesnymi narzędziami technologicznymi, jakimi są menedżery bibliografii. Tego typu działania powinny mieć szczególne znaczenie właśnie w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, której zasadniczym celem jest szukanie coraz to nowszych rozwiązań wpływających na lepszą organizację oraz większą efektywność wykonywanych zadań i prac badawczych. Z przeprowadzonych badań wynika, że w klimacie powszechnej niepewności i niestabilności widać silną supremację sieci społecznościowych. Ujawnia się to przez takie zjawiska, jak hackspaces, hacktons lub innovation marketplaces.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Amit, R., Zott, Ch. (2001). Value creation in e-business. Strategic Management Journal, 22 (6–7), 493–520. DOI: 10.1002/smj.187.
2.Brzozowska, B. (2013). Crowdfunding and crowdsourcing. New challenges for the visual documentation of the city cultures. Przegląd Kulturoznawczy, 4 (18), 301‒310.
3.Casadesus-Masanell, R., Ricart, J.E. (2011). How to design a winning business model. Harvard Business Review, 1. Pobrano z: https://hbr.org/2011/01/how-to-design-awinning-business-model (26.06.2017).
4.Casadesus-Masanell, R., Ricart, J.E. (2010). From strategy to business models and onto tactics. Long Range Planning, 43 (2–3), 195–215. DOI: 10.1016/j.lrp.2010.01.004.
5.Chesbrough, H.W. (2003). Open innovation. The new imperative for creating and profiting from technology. Boston, MA: Harvard Business School Press.
6.Chesbrough, H.W., Rosenbloom, R.S. (2001). The role of the business model in capturing value from innovation. Evidence from Xerox Corporations’s technology spinoff companies. Boston, MA: Harvard Business School.
7.Czakon, W. (2009). Mity o badaniach jakościowych w naukach o zarządzaniu. Przegląd Organizacji, 9, 13–17.
8.Czakon, W. (2013). Metodyka systematycznego przeglądu literatury. W: W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu (s. 47–67). Warszawa: Wolters Kluwer.
9.DaSilva, C.M., Trkman, P. (2012). Business model. What it is and what it is not. Long Range Planning, 47 (6), 379‒389. DOI: 10.2139/ssrn.2181113.
10.Doligalski, T. (2014). Model biznesu z perspektywy ogólnej teorii systemów. W: T. Doligalski (red.), Modele biznesu w internecie. Teoria i studia przypadków polskich firm. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Jabłoński, M. (2013). Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
12.Jabłoński, M. (2014). Projektowanie i dojrzewanie modeli biznesu przedsiębiorstw przez wymagania rynku kapitałowego na przykładzie NewConnect. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 56, 735–745.
13.Janasz, W., Kozioł-Nadolna, K. (2011). Innowacje w organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
14.Krawiec, W. (2014). Crowdsourcing. Czynniki motywujące tłum do działania. Marketing i Rynek, 4, 14–21.
15.Leonard-Barton, D. (1998). Wellsprings of knowledge. Building and sustaining the sources of innovation. Boston, MA: Harvard Business School Press.
16.Nonaka, I. (2007). The knowledge-creating company. Harvard Business Review, July– August, 162–171.
17.O’Raghallaigh, P., Sammon, D., Murphy, C. (2011). A Re-Conceptualisation of innovation models to support decision design. Journal of Decision Systems, 20 (4), 361–382.
18.Oslo Manual (2005). The measurement of scientific and technological activities Proposed guidelines for collecting and interpreting technological innovation data OECD Publishing. Pobrano z: www.oecd.org/sti/oslomanual.
19.Porter, M.E. (1990). The competitive advantage of nations. New York: Free Press.
20.Smus, T.R. (2014). Finansowanie start-upów w Polsce. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 35, 217‒231.
21.Teece, D.J. (2010). Business models, business strategy and innovation. Long Range Planning, 43 (2–3), 172–194. DOI: 10.1016/j.lrp.2009.07.003.