Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.49-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (49) 2017
Projekt ogólnopolskiego badania rynkowego dotyczącego wykorzystania koncepcji CRM w sektorze MSP

Autorzy: Agnieszka Bojanowska
Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: projekt małe i średnie przedsiębiorstwa badania rynkowe MSP CRM zarządzanie relacjami z klientami
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (113-122)
Klasyfikacja JEL: M21 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przeprowadzenie ogólnopolskich badań dotyczących obrazu wdrożenia CRM w małych i średnich polskich przedsiębiorstwach wymaga wielu przygotowań i starannie zaprojektowanego narzędzia badawczego. Zaproponowano kompleksowe rozwiązanie, które, przy odpowiednim finansowaniu, pozwoli na przeprowadzenie takiego badania. W artykule wykazano przesłanki skłaniające do jego przeprowadzenia. Wskazano na braki w istniejącym stanie wiedzy na temat tego, jak wygląda wykorzystanie koncepcji CRM w sektorze MSP. Zaprezentowano cele badania, hipotezy badawcze oraz metodykę badań obejmującą metodę badawczą, dobór próby badawczej, czas i sposób przeprowadzenia badania. Niniejsze rozważania mogą pomóc w konstruowaniu podobnych badań w przyszłości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gugała, A. (11.06.2017). CRM wyzwala potencjał MŚP. Pobrano z: www.biznes-firma.pl/ crm-wyzwala-potencjal-msp/16939.
2.Harrigan, P., Ramsey, E., Ibbotson, P. (2009). Investigating the e-CRM Activities of Irish SMEs. Journal of Small Business and Enterprise Development, 16 (3), 443–465.
3.Kmieciak, R. (2010). Systemy CRM a funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w dotychczasowych badaniach empirycznych. W: R. Knosala (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1, Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
4.Peltier, J.W., Schibrowsky, J.A., Zhao, Y. (2009). Understanding the antecedents to the adoption of CRM technology by small retailers: Entrepreneurs vs owner-managers. International Small Business Journal, 27 (3), 307–336.
5.Piotrowska, J. (14.06.2017). Pojęcia stosowane w statystyce publicznej. Pobrano z: http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystycepublicznej/3085,pojecie.html?pdf=1.
6.Śledziewska, K., Włoch, R. (2015). Kompetencje cyfrowe polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Raport DELabUW. Warszawa: Digital Economy Lab UW.
7.Tarnawa, A., Skowrońska, A. (2016). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
8.Tomkiewicz, M. (14.06.2017). Systemy ERP i CRM w polskich przedsiębiorstwach – raport GUS. Pobrano z: www.computerworld.pl/news/Systemy-ERP-i-CRM-w-polskichprzedsiebiorstwach-raport-GUS,366667.html.
9.Wach, K. (2004). Nowe kryteria klasyfikacji małego i średniego przedsiębiorstwa w ustawodawstwie unijnym. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 5, 33–43.