Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.49-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (49) 2017
Ethnographic methods – a case study of gaining knowledge about consumers
(Metody etnograficzne – studium przypadku zdobywania wiedzy o konsumencie)

Autorzy: Magdalena Rzemieniak
Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: metoda etnograficzna badania marketingowe badania jakościowe
Rok wydania:2017
Liczba stron:6 (79-84)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono proces zmian zachowań konsumentów zachodzących na przestrzeni ostatnich lat w zakresie aktywności i zdrowego trybu życia. Jego celem była charakterystyka, analiza oraz ocena motywacji osób prowadzących zdrowy tryb życia, czyli tych, którzy uprawiają sport i stosują zasady zdrowego żywienia. Tezą badania jest to, że konsumenci głównie uprawiają sport dla rozrywki, sprawia im to przyjemność, chcą być w formie, cieszyć się zdrowiem, dobrą kondycją i właściwą sylwetką. Tezę zweryfikowano przeprowadzając eksperymentalne, pilotażowe etnograficzne badania jakościowe – obserwację uczestniczącą. Instrumentem pomiarowym była technika cienia. Weryfikacja postawionej tezy została wsparta analizą oraz oceną aktualnych i dostępnych wtórnych danych ilościowych dotyczących zmian zachowań konsumentów w zakresie aktywności i prowadzenia zdrowego trybu życia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Kieżel, E. (2010). Konsument i jego zachowania na rynku europejskim. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
2.Kotler, Ph. (2012). Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
3.Krzakiewicz, K., Cyfert, S. (2016). Strategiczny potencjał organizacji uczącej się w aspekcie koncepcji dynamicznych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 149, 43–60.
4.Maciaszczyk, M. (2014). Teoretyczne aspekty zachowań konsumenckich osób niepełnosprawnych ruchowo. Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej.
5.Rosa, G., Perenc, J. (red.). (2011). Zachowania nabywców. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
6.Rudnicki, L. (2012). Zachowania konsumentów na rynku. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
7.Rzemieniak, M. (2013). Zarządzanie niematerialnymi wartościami przedsiębiorstw. Toruń: Dom Organizatora TNOiK.
8.Skowron, Ł., Gąsior, M. (2017). Motywacja pracownika a lojalność i satysfakcja klienta. Warszawa: Difin.
9.Skowron, S. (2013). Klient w sieci organizacyjnej. Warszawa: Difin.
10.Sopińska, A., Mierzejewska, W. (2017) Otwarte innowacje produktowe realizowane przez przedsiębiorstwa działające w Polsce. Podejście zasobowe. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
11.Stańczyk-Hugier, E. (2011). Business strategies – inter-firm network perspective. Organization and Management, 5 (148), 157–172.
12.Zakrzewska-Bielawska, A. (2016). Ambidextrous organization jako przykład przedsiębiorstwa inteligentnego. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 148, 161–180.