Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.49-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (49) 2017
Przygotowanie danych do analizy zachowań e-klientów – droga od danych do wiedzy

Autorzy: Mariusz Łapczyński
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: proces przygotowania danych zachowania e-klientów wykorzystanie internetu e-commerce
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (55-65)
Klasyfikacja JEL: C80 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie trudności, jakie można napotkać podczas przygotowania danych do analizy. Zaprezentowane przykłady odnoszą się do rzeczywistych danych pozyskanych z e-sklepu oferującego obuwie i dotyczą obszaru web mining, nazywanego analizą wzorców zachowań internautów. W artykule przedstawiono wyniki wstępnej eksploracji danych od momentu ich pozyskania, przez sprawdzenie i na przygotowaniu środowiska danych skończywszy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Berry, M.J.A., Linoff, G.S. (2000). Mastering data mining. The art and science of customer relationship management. New York: John Wiley & Sons.
2.Chapman, P. i in. (2000). CRISP-DM 1.0. Step-by-step data mining guide. Materiały szkoleniowe firmy SPSS.
3.Giudici, P. (2003). Applied data mining. Statistical methods for business and industry. West Sussex: John Wiley & Sons.
4.Łapczyński, M. (2012). Charakterystyka wybranych etapów procedury przygotowania danych do budowy modeli data mining. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 884, 129–141.
5.Pyle, D. (1999). Data preparation for data mining. San Francisco: Morgan Kaufmann.
6.SAS Institute Inc. (2014). Introduction to SAS Enterprise Miner. Pobrano z: http://support.sas.com/documentation (10.02.2017).