Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874     DOI: 10.18276/miz.2017.48-25
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (48) 2017
How to engage customer in co-creation of innovation? Implications for marketing activity
(Jak zaangażować konsumenta we współtworzenie innowacji? Implikacje dla działalności marketingowej)

Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (265-274)
Klasyfikacja JEL: M31 O32 O31
Słowa kluczowe: zaangażowanie konsumenta współtworzenie innowacje marketing
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Monika Zajkowska
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Wydział Finansów i Zarządzania

Abstrakt

W nowoczesnym podejściu do innowacji coraz większy nacisk kładzie się na wykorzystanie gotowych pomysłów i rozwiązań proponowanych przez klientów. Budowanie kooperacji z klientem wymaga ciągłego doskonalenia przez świadomą i ukierunkowaną na potrzeby odbiorcy innowacyjność. Zaangażowanie klientów w proces innowacji staje się wyróżnikiem współczesnej orientacji marketingowej. Artykuł ma charakter teoretycznych rozważań na temat zaangażowania konsumentów w proces współtworzenia innowacji. Przedstawiono w nim typologię innowacyjnych klientów, wskazano motywatory zaangażowania w proces innowacji i zaproponowano kierunki dotyczące współpracy między klientami i przedsiębiorstwami w procesie innowacji. Konkluzje dotyczą możliwości wykorzystania kokreacji klienta w procesie innowacji w aplikacjach związanych z marketingiem. Współtworzenie innowacyjności przez klientów stanowi obiecującą strategię pozycjonowania, którą menedżerowie mogą realizować w celu zbudowania przewagi konkurencyjnej na rynku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aggarwal, P. (2004). The effects of brand relationship norms on consumer attitudes and behavior. Journal of Consumer Research, 31 (1), 87‒101.
2.Alam, I. (2002). An exploratory investigation of user involvement in new service development. Journal of the Academy of Marketing Science, 30 (3).
3.Bendapudi, N., Singh, S.N., Bendapudi, V. (1996). Enhancing Helping Behavior: An Integrative Framework for Promotion Planning. The Journal of Marketing, 60 (3), 33‒49.
4.Brady, M.K., Noble, C.H., Utter, D.J., Smith, G.E. (2002). How to give and receive: An exploratory study of charitable hybrids. Psychology and Marketing, 19 (11), 919‒944.
5.Brown, T., Barry, T., Dacin, P., Gunst, R. (2005). Spreading the word: Investigating antecedents of consumers’ positive word-of-mouth intentions and behaviors in a retailing context. Journal of the Academy of Marketing Science, 33 (2).
6.Business Wire (2001). New Study Identifies Customer Involvement as Primary Success Factor in New Product Development. Business/Technology Editors, Business Wire, New York, 14 (March).
7.Dąbrowska, A. (2010). Znaczenie informacji o kliencie. In: B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski (eds.), Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
8.Dobiegała-Korona, B. (2010). Strategie innowacji w budowie kapitału klienta. In: B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski (eds.), Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
9.Ernst, H., Hoyer, W.D., Krafft, M., Soll, J.H. (2010). Consumer Idea Generation. Working paper, WHU, Vallendar.
10.Feick, L., Price, L. (1987). The Market Maven: A Diffuser of Marketplace Information. Journal of Marketing, 51 (1), 83‒97.
11.Fisher, Robert J., Ackerman, D. (1998). The Effects of Recognition and Group Need on Volunteerism: A Social Norm Perspective. Journal of Consumer Research, 25 (3).
12.Fuller, J. (2008). Refining Virtual Co-Creation from a Consumer Perspective. MSI Conference Summary No. 08-304, Innovation and Co-Creation.
13.Hauser, J., Tellis, G.J., Griffin, A. (2006). Research on Innovation: A Review and Agenda for Marketing Science. Marketing Science, 25 (November-December).
14.Herstatt, C. (2002). Search fields for radical innovations involving market research. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 2 (6).
15.Hoffman, D.L., Kopalle, P.K., Novak, T.P. (2010). The ‘‘Right’’ Consumers for Better Concepts: Identifying and Using Consumers High in Emergent Nature to Further Develop New Product Concepts. Journal of Marketing Research.
16.Hoyer, W.D., Chandy, R., Dorotic, M., Krafft, M., Singh S.S. (2001). Consumer Cocreation in New Product Development. Journal of Service Research, 13 (3).
17.Johnson, J.W., Rapp, A. (2010). A more comprehensive understanding and measure of customer helping behavior. Journal of Business Research, 63 (8).
18.Jones, M.A., Reynolds, K.E., Mothersbaugh, D.L., Beatty, S.E. (2007). The Positive and Negative Effects of Switching Costs on Relational Outcomes. Journal of Service Research, 9 (4).
19.Kłosiewicz-Górecka, U. (2007). (red.) Ekspertyza: Zwiększanie świadomości przedsiębiorców w zakresie korzyści płynących z popytowego podejścia do innowacji. Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.
20.Leadbeater, C. (2006). The user innovation revolution: how business can unlock the value of customers’ ideas. London. National Consumer Council.
21.Lüthje, C. (2004). Characteristics of innovating users in a consumer goods field – An empirical study of sport-related product consumers. Technovation, 24 (9).
22.Mazurek-Łopacińska, K. (2002). Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
23.Moore, G. (1991). Crossing the Chasm: Marketing and Selling High-Tech Products to Mainstream Customers. New York, NY: Harper Business Essentials.
24.O’Hern, M.S., Rindfleisch, A. (2009). Customer Co-Creation: A Typology and Research Agenda. Review of Marketing Research, 6.
25.Prahalad, C.K., Ramaswamy, V. (2004). The Future of Competition. Co-creating Unique Value with Customers. Boston: Harvard Business School Press.
26.Sargeant, A., Lee, S. (2004). Trust and relationship commitment in the United Kingdom voluntary sector: Determinants of donor behavior. Psychology and Marketing, 21 (8).
27.Satish, N., Baron, R.A. (2009). Virtual Customer Environments: Testing a Model of Voluntary Participation in Value Cocreation Activities. The Journal of Product Innovation Management, 26 (4).
28.Thomke, S., Hippel, E. (2004). Klienci w roli innowatorów. Harvard Business Review Polska, 6.
29.Tidd, J., Bessant, J., Pavitt, K. (2001). Managing Innovation. Integrating Technological, Market and Organizational Change (2nd ed.). New York: John Wiley & Sons, Ltd.
30.Ulwick A.W. (2009). Czego chcą klienci? Tworzenie przełomowych produktów i usług dzięki innowacji ukierunkowanej na rezultaty. Kraków: Wolters Kluwer.
31.van Doorn, J., Lemon, K.N., Mittal, V., Naß, S., Pick, D., Pirner, P., Verhoef, P. (2010). Customer Engagement Behavior: Theoretical Foundations and Research Directions. Journal of Service Research, 13 (3).
32.von Hippel, E. (1986). Lead Users: A Source of Novel Product Concepts. Management Science, 32 (July).