Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.48-23
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (48) 2017
Determinanty satysfakcji z pracy – studium teoretyczne

Autorzy: Monika Sak-Skowron
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Słowa kluczowe: satysfakcja z pracy determinanty pracownik
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (243-253)
Klasyfikacja JEL: M12 M50
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł ma charakter teoretyczny. Skoncentrowano się w nim na analizie czynników wpływających na odczuwany przez pracowników poziom satysfakcji z pracy. Zaprezentowano zarówno występujące w literaturze podziały czynników, jak również ich charakterystykę z podziałem na trzy grupy: czynniki zawodowe, pozazawodowe i indywidualne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartkowiak, G. (2009). Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
2.Card, D., Mas, A., Moretti, E., Saez, E. (2012). Inequality at work: The effect of peer salaries on job satisfaction. The American Economic Review, 102 (6), 2981‒3003.
3.Clark, A., Oswald, A., Warr, P. (1996). Is job satisfaction u-shaped in age? Journal of Occupational and Organizational Psychology, 69, 57‒81.
4.Faragher, E.B., Cass, M., Cooper, C.L. (2005). The relationship between job satisfaction and health: a meta-analysis. Occupational and Environmental Medicine, 62 (2), 105‒112.
5.Fiech, M., Mudyń, K. (2011). Pomijanie działań kształtujących poziom zadowolenia zawodowego pracowników jako przejaw dysfunkcji w procesie zarządzania zasobami ludzkimi. Problemy Zarządzania, 9 (4/34), 147‒161.
6.Gros, U. (2003). Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Heller, D., Judge, T.A., Watson D. (2002). The confounding role of personality and trait affectivity in the relationship between job and life satisfaction. Journal of Organizational Behavior, 7 (23), 815–818.
8.Judge, T.A., Heller, D., Mount, M.K. (2002). Five-factor model of personality and job satisfaction: a meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 87 (3), 530‒541.
9.Kałużny, S. (1996). Skuteczne kierowanie przedsiębiorstwem. Warszawa: Wydawnictwo Kwantum.
10.Karaś, R. (2003). Teorie motywacji w zarządzaniu. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
11.Lewicka, D. (2010). Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach. Metody, narzędzia, mierniki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Locke, E.A. (1976). The nature and causes of job satisfaction. Handbook of industrial and organizational psychology, 1, 1297‒1349.
13.Myjak, T. (2014). Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium porównawcze. Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.
14.Piccolo, R., Judge, T.A., Takahashi, K., Watanabe, N., Locke, E.A. (2005). Core selfevaluations in Japan: relative effects on job satisfaction, life satisfaction, and happiness. Journal of Organizational Behavior, 26, 965–984.
15.Polańska, A. (1999). Zarządzanie personelem. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
16.Robbins, S.R. (2003). Prawdy o kierowaniu ludźmi i tylko prawdy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
17.Satyanarayana, P., Narender K. (2008). From work-family conflicts to psychological stress, job satisfaction and life satisfaction: a proposed integrative model. Journal of Organizational Culture, Communications and Conflict, 2 (12), 49‒63.
18.Schulz, D.P., Schulz, S.E. (2002) Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
19.Skowron, Ł, Gąsior, M. (2017). Motywacja pracownika a satysfakcja i lojalność klienta. Warszawa: Difin.
20.Spector, P.E. (1997). Job satisfaction: Application, assessment, causes, and consequences (Vol. 3). Florida: Sage Publishing.
21.Springer, A. (2011). Wybrane czynniki kształtujące satysfakcję pracownika. Problemy Zarządzania, 9 (4), 162‒180.
22.Thierry, D., Sauret, Ch. (1994). Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesie zmian. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
23.Warr, P. (2008). Work values: same demographic and cultural correlates. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 81, 751‒775.