Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.48-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (48) 2017
Płeć a aktywność informacyjna konsumentów na rynku produktów żywnościowych

Autorzy: Renata Nestorowicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

Sylwester Białowąs
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: aktywność informacyjna konsumentów płeć konsumentów produkty żywnościowe
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (157-166)
Klasyfikacja JEL: D83
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie podobieństw i różnic w aktywności informacyjnej kobiet i mężczyzn na rynku produktów żywnościowych. Analizy dokonano na podstawie danych zgromadzonych w trakcie wywiadów ustrukturyzowanych przeprowadzonych w Wielkopolsce. Zróżnicowanie aktywności jest szczególnie widoczne w trzech wymiarach: kobiety stosunkowo częściej niż mężczyźni poszukują aktywnie informacji na temat produktów żywnościowych i ich walorów zdrowotnych, częściej analizują docierające do nich informacje, nawet jeżeli ich nie poszukiwały, a dotarły one do nich przypadkowo. Częściej również dzielą się informacjami z rodziną i przyjaciółmi. Nie zaobserwowano natomiast istotnych statystycznie różnic między przedstawicielami obu płci w odniesieniu do dzielenia się informacjami na temat żywności z osobami spoza grupy znajomych (np. na forach dyskusyjnych, z producentami i podmiotami prowadzącymi badania marketingowe), a także w zakresie aktywności polegającej na pytaniu innych konsumentów, dietetyka czy sprzedawcy żywności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antonides, G., van Raaij, W.F. (2003). Zachowania konsumenta. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Baranowska-Skimina, A. (2013). Walka płci: kto podejmuje decyzje zakupowe? Pobrano z: www.egospodarka.pl/95822,Walka-plci-kto-podejmuje-decyzje-zakupowe,1,39,1.html (26.01.2014).
3.Barletta, M. (2003). Marketing skierowany do kobiet. Jak zrozumieć, dotrzeć i zwiększyć swój udział w największym na świecie segmencie rynku. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
4.Deluga, W. (2015). Miejsce gender marketingu w postępowaniu nabywców na rynku dóbr szybkozbywalnych, Problemy Profesjologii, 1, 55‒64.
5.Forlicz, S. (2008). Informacja w biznesie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
6.Ivy, D.K, Backlund, P. (2017). Język kobiet i język mężczyzn. W: J. Stewart (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Jurowczyk, P. (2013). Płeć a proces podejmowania decyzji w miejscu zakupu. Handel Wewnętrzny, 2 (343), 83‒94.
8.Kieżel, E., Smyczek, S. (red.). (2012). Zachowania rynkowe kobiet. Wybory i determinanty. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
9.Kozyra, B. (2008). Komunikacja bez barier. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
10.Liedel, K., Serafin, T. (2011). Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej. Warszawa: Difin.
11.Moir, A., Jessel, D. (1989). Płeć mózgu. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
12.Nestorowicz, R. (2017). Asymetria wiedzy a aktywność informacyjna konsumentów na rynku produktów żywnościowych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
13.Pawlikowska-Poleszak, K., Poleszak, M. (2011). Czujesz? ...czyli O komunikacji marketingowej i sprzedaży skierowanej do kobiet: wstęp do gender marketingu. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
14.Piersiala, L. (2014). Strategie zakupowe konsumentów uwarunkowane płcią. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 68 (1905), 93‒102.
15.Rubner, J. (1999). O czym myślą mężczyźni. O czym marzą kobiety. Tajemnice mózgu człowieka. Warszawa: Bertelsmann Media sp. z o.o.
16.Wasielewska, E. (2011). Płeć kulturowa a zachowania konsumenckie. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 52, 136‒146.