Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.48-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (48) 2017
Preferencje konsumentów polskich oraz amerykańskich dotyczące spożycia miodów pszczelich

Autorzy: Natalia Żak
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Słowa kluczowe: miód preferencje konsumentów rynek miodów
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (117-130)
Klasyfikacja JEL: P46 M31 R21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Badania literaturowe dowodzą, że polscy konsumenci jedzą miody sporadycznie, a spożycie miodu w USA jest kilkukrotnie większe. W związku z tym interesującym stało się poznanie czynników wpływających na wybór miodów przez konsumentów polskich oraz amerykańskich. W wyniku przeprowadzonych badań można stwierdzić, że konsumenci polscy częściej sięgają po miody gatunkowe niż konsumenci amerykańscy. Konsumenci z obu państw wybierają chętniej miody płynne. Polacy deklarują większe miesięczne spożycie miodu, zaś Amerykanie są w stanie zapłacić większą kwotę za miód. Głównymi czynnikami, którymi kierują się konsumenci przy zakupie miodu jest cena miodu oraz jego cechy sensoryczne takie, jak: konsystencja oraz barwa. Konsumenci amerykańscy zwracają również uwagę na estetykę opakowania oraz markę miodu, co w przypadku polskich konsumentów odgrywa bardzo małe znaczenie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bratkowski, J., Wilde, J., Miećkowska, A. (2008). Wymagania konsumentów stawiane gospodarstwom pasiecznym prowadzącym sprzedaż detaliczną miodu. Biuletyn Naukowy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 29, 37‒43.
2.Dżugan, M., Sowa, P., Wesołowska, M. (2016). Aktywność antyoksydacyjna miodów kremowanych z dodatkami. W: Żywność a innowacje – komunikaty (s. 47‒48). Kraków: Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności.
3.Giemza, M. (2004). Badanie preferencji konsumenckich cech jakościowych miodów naturalnych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 653, 13‒27.
4.Gontarz, A., Błońska, I., Socha, S. (2016). Analiza preferencji konsumenckich studentów dotycząca miodów pszczelich. Wiadomości Zootechniczne, R LIV (4), 61‒76.
5.Kędzia, B., Hołderna-Kędzia, E., Indeks glikemiczny miodu. Pobrano z: www.pasiekaradwan.pl/artykuly/75-indeks-glikemiczny-miodu.html
6.Kowalczuk, I., Jeżewska-Zychowska, M., Trafiałek, J. (2017). Conditions of honey consumption in selected regions of Poland. Acta Scientarium Polonorum Technologia Alimentaria, 16 (1), 101‒112.
7.Majewska, E., Kowalska, J., Łapińska, M. (2012). Analiza czynników dotyczących miodów naturalnych kształtujących preferencje konsumenckie studentów. Towaroznawcze Problemy Jakości (2), 78-86.
8.Popek, S. (2001). Studium identyfikacji miodów odmianowych i metodologii oceny właściwości fizykochemicznych determinujących ich jakość. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
9.Przybyłowski, P., Zabrocki, R., Wojtan, M. (2011). Wyróżniki zachowań polskich i niemieckich konsumentów na rynku miodów naturalnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 206, 177‒184.
10.Roman, A., Popiela-Pleban, E., Kozak, M. (2013a). Factors influencing consumer behavior relating to the purchasing of honey part 1. The buying process and the level of consumption. Journal of Apicultural Science, 57 (2), 159‒172.
11.Roman, A., Popiela-Pleban, E., Kozak, M., Roman, K. (2013b). Factors influencing consumer behavior relating to the purchase of honey part 2. Product quality and packaging. Journal of Apicultural Science, 57 (2), 175‒185.
12.Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu. Dz.U. 2015, poz. 850.
13.Wilczyńska, A. (2012). Jakość miodów w aspekcie czynników wpływających na ich właściwości przeciwutleniające. Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej.