Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874     DOI: 10.18276/miz.2017.48-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (48) 2017
Pokolenie Baby Boomers na rynku turystycznym na przykładzie odwiedzających Kraków

Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (105-116)
Klasyfikacja JEL: D12 L83 Z33
Słowa kluczowe: generacja Baby Boomers turystyka zachowania
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Renata Seweryn
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

Abstrakt

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy Baby Boomers są specyficzną grupą konsumentów na rynku turystycznym, a jeśli tak, to w których aspektach. Bazując na informacjach pochodzących z badań ruchu turystycznego w Krakowie, przeprowadzonych w 2016 roku, określono (za pomocą testu U Manna-Whitneya i testu 2 Pearsona) statystycznie istotne różnice w zachowaniach turystycznych przedstawicieli tej generacji w porównaniu z innymi turystami. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że dla Baby Boomers charakterystyczne są: katalogi i przewodniki jako źródła informacji, poznawcze i wypoczynkowe motywy wyjazdów z rodziną i ewentualnie przyjaciółmi, zakup weekendowych lub tygodniowych pakietów w biurze podróży oraz korzystanie z autokaru i samolotu oraz hotelu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Armstrong, G., Kotler, Ph. (2016). Principles of marketing. Harlow: Pearson Education Limited.
2.Borges, N., Manuel, R., Elam, C., Jones, B. (2010). Differences in motives between Millennial and Generation X medical Students. Medical Education, 44 (6), 570‒576.
3.Borkowski, K., Grabiński, T., Seweryn, R., Mazanek, L., Grabińska, E. (2014). Ruch turystyczny w Krakowie w 2016 roku. Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna.
4.Bylok, F. (2013). Strategie zachowań konsumpcyjnych seniorów na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych. Problemy Zarządzania 11, 1 (40), t. 1, 123‒142.
5.Court, D., Farrell, D., Forsyth, J.E. (2007). Serving aging Baby Boomers. The McKinsey Quarterly, 4, 103‒113.
6.Crampton, S.M., Hodge, J.W. (2009). Generation Y: unchartered territory. Journal of Business & Economics Research, 7 (4), 1‒6.
7.Eisner, S.P. (2005). Managing generation Y. SAM Advanced Management Journal, 70 (4), 4‒15.
8.Fazlagić, J.A. (2008). Charakterystyka pokolenia Y. E-mentor, 3 (25). Pobrano z: www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/25/id/549.
9.Hawkins, D.I., Mothersbaugh, D.L. (2016). Consumer behavior: Building marketing strategy. New York: McGraw-Hill Education.
10.Hoffner, M. (red.). (2012). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Karmolińska-Jagodzik, E. (2012). Komunikacja międzypokoleniowa – rozważania wokół różnic kulturowych. Studia Edukacyjne, 21, 191‒210.
12.Pendergast, D. (2010). Getting to Know the Y Generation. W: P. Benckendorff, G. Moscardo, D. Pendergast (red.), Tourism and Generation Y. Cambridge: CAB International.
13.Rosenberg, J. (2008). Mind your generation. Journal of Property Management, 73 (6).
14.Seweryn, R., Niemczyk, A. (2015). Generations X and Y as Participants of Tourist Movement (by the Case of the Visitors to Krakow). Т. Дъбева (red.), Tуризмът в епохата на трансформация. Варна: Икономически Университет b Варна.
15.Williams, K.C., Page, R.A. (2011). Marketing to the Generations. Journal of Behavioral Studies in Business, 3 (1), 1‒17.
16.Zajadacz, A. (2014). Pokolenie X, Y, Z a fenomen turystyki. W: J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Międzypokoleniowe aspekty turystyki. Warszawa: PTTK „Kraj”.