Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874     DOI: 10.18276/miz.2017.48-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (48) 2017
Czynniki kształtujące zachowania nabywcze konsumentów pieczywa chrupkiego w opinii studentów Akademii Morskiej

Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (85-94)
Klasyfikacja JEL: H31 M31 D12 I31
Słowa kluczowe: konsument pieczywo chrupkie determinanty zachowań
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Millena Ruszkowska
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Joanna Bartkowicz
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Abstrakt

Popularność żywności funkcjonalnej, w tym bezglutenowej w Polsce oraz zmiany zachowań młodych konsumentów na rynku pieczywa tradycyjnego mają wpływ na rosnące zainteresowanie pieczywem chrupkim, produktem stanowiącym niskokaloryczny zamiennik tradycyjnego produktu. W związku z tym celem badań przedstawionych w artykule było określenie determinant oraz ich ważności, decydujących o zakupie pieczywa chrupkiego w grupie młodych konsumentów spożywających ten rodzaj pieczywa ‒ studentów Akademii Morskiej w Gdyni. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety. Uzyskane wyniki badań mogą posłużyć w opracowywaniu strategii marketingowej dla podmiotów produkujących oraz dystrybuujących pieczywo chrupkie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arvola, A., Lähteenmäki, L., Dean, M., Vassallo, M., Winkelmann, M., Claupien, E., Saba, A., Shepherd, R. (2007). Consumers’ beliefs about whole and refined grain products in the UK, Italy and Finland. Journal of Cereal Science, 46 (3), 197‒206.
2.BGŻ BNP Paribas (2015). Zmiany preferencji Polaków w zakresie konsumpcji żywności. Raport BGŻ BNP Paribas. Agrokonferencja 2015. Pobrano z: http://analizy.bgzbnpparibas.pl/pdf/get/file/154219/title/zmiany-preferencji-polakw-w-zakresie-konsumpcji-sywnosci-raport-2015.pdf.
3.Jarosz, K. (2014). Mity i fakty o pieczywie ‒ zdaniem technologa. Przegląd Piekarski i Cukierniczy, maj, 16‒19.
4.Jeżewska-Zychowicz, M., Królak, M. (2015). Zachowania konsumenckie na rynku pieczywa i ich wybrane uwarunkowania. Handel Wewnętrzny, 2 (355), 185‒196.
5.Lambert, J.L., Le-Bail, A., Zuniga, R., Van-Haesendonck, I., Vnzeveren, E., Petit, C., Rosell, M.C., Collar, C., Curic, D., Colic-Baric, I., Sikora, M., Ziobro, R. (2009). The attitudes of European consumers toward innovation in bread; interest of the consumers toward selected quality attributes. Journal of Sensory Studies, 24, 204‒219.
6.Laskowski, W., Świstak, E. (2014). Zmiany we wzorcach spożycia żywności w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Laskowski.
7.Marzec, A., Lewicki, P. (2002). Pieczywo chrupkie. Przemysł Spożywczy, 1, 17‒20.
8.O’Connor, A. (2012). An overview of the role of bread in the UK diet. Nutrition Bulletin, 37, 1‒20.
9.Pohjanheimo, T., Paasovaara, R., Luomala, H., Sandell, M. (2010). Food choice motives and bread liking of consumers embracing hedonistic and traditional values. Appetite, 54 (1), 170‒180.
10.Van Strien, T., Frijters, J.E., van Staveran, W.A., Defares, P.B., Beurenberg, P. (1986). The predictive validity of the Dutch Restrained Eating Scale. International Journal of Eating Disorders, 5 (4), 747‒755.