Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.48-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (48) 2017
Współczesny konsument na trójmiejskim rynku kawy

Autorzy: Przemysław Dmowski
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Maria Śmiechowska
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Kinga Ossowska
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Słowa kluczowe: rynek kawy konsument zachowania konsumenckie
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (31-41)
Klasyfikacja JEL: D12 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu było zbadanie zachowań współczesnych konsumentów na rynku kawy oraz ich preferencji i opinii na temat tego produktu. Do czynników determinujących zakup kawy należałą walory sensoryczne, w tym głównie smak i aromat. Wśród czynników marketingowych najważniejszym wyróżnikiem przy zakupie kawy jest cena. Stwierdzono także, że współcześni konsumenci kawy przywiązują dużą wagę do marki nabywanego produktu. Związane jest to z rosnącą świadomością wyedukowanego konsumenta, który pragnie nabywać produkty zaspokajające jego coraz bardziej wyrafinowane potrzeby.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.3 fakty o piciu kawy w Polsce (14.06.2017). Pobrano z: http://malaczarna.coffee/8873-3-fakty-o-piciu-kawy-w-polsce.
2.Bartkowicz, J. (2015). Wybrane zachowania konsumentów na rynku kawy naturalnej, Handel wewnętrzny, 2 (355), 45‒57.
3.Dmowski, P., Śmiechowska, M., Platta, A. (2010). Zachowanie trójmiejskich konsumentów na rynku kawy. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 154, 184‒191.
4.Grading and classification of green coffee (12.06.2017). Pobrano z: www.ico.org/projects/GoodHygienePractices/cnt/cnt_en/sec_3/docs_3.3/Grading%20&%20class.pdf.
5.Indicator-prices-final (12.06.2017). Pobrano z: www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-105-17-a2e-rules-indicator-prices-final.pdf.
6.Kawa: gdzie nie spojrzeć innowacje (07.06.2017). Pobrano z: https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/kawa-gdzie-nie-spojrzec-innowacje.
7.Krzepicka, A. (2016). Współczesny konsument – konsument digitalny. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 255, 207‒214.
8.Lenart, B., Sikora, T. (2001a). Model preferencji i zachowania konsumenta na rynku kawy. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3 (28), 95‒106.
9.Lenart, B., Sikora, T. (2001b). Preferencje konsumenckie kawy w aspekcie jej jakości. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2 (27), 117‒135.
10.Michałowska, M. (2010). Zachowania konsumentów na rynku artykułów żywnościowych i nieżywnościowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 594, Ekonomiczne Problemy Usług, 54, 67‒77.
11.Nowatarska-Romaniak, B., Romaniak, A. (2016). Zachowania ludzi starszych w procesie zakupu usługi ubezpieczeniowej. Marketing i Zarządzanie, 3 (44), 147‒148.
12.Nowogródzka, T. (2010). Merchandising jako skuteczna technika marketingu handlowego. Zeszyty Naukowe, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 3 (52), 299‒310.
13.Obraz polskiego rynku kawy (14.06.2017). Pobrano z: https://www.msp.gov.pl/pl/przeksztalcenia/serwis-gospodarczy/wiadomosci-gospodarcze/28456,Obraz-polskiego-rynku-kawy.print.
14.Piotrowicz, M. (12.06.2017). Przerwa na kawę. Pobrano z: http://caffeprego.pl/artykuly/o_kawie/przerwa_na_kawe_d8182_pol.html.
15.Rosa, G. (2010). Ocena zmian w zachowaniach nabywczych Polaków – miejsca, style i sposoby dokonywania zakupów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 594, Ekonomiczne Problemy Usług, 54, 123‒131.
16.Rynek kawy (11.06.2017). Pobrano z: http://research.inse.pl/images/pdf/rynek%20kawy%20inse%20research.pdf.
17.Szul, E. (2015)., Obrazowanie współczesnego konsumenta – ujęcie socjologiczne. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 42 (2), 174‒186.
18.The current state of the global coffee trade/Coffee TradeStats (16.06.2017). Pobrano z: www.ico.org/monthly_coffee_trade_stats.asp