Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.47-34
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (47) 2017
Włączenie konsumentów w proces rozwoju innowacji produktowych przy wykorzystaniu mediów społecznościowych

Autorzy: Anna Szwajlik
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Kamila Słupińska (Peszko)
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: konsument innowacje produktowe media społecznościowe
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (363-372)
Klasyfikacja JEL: M31 O32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Intensywny rozwój technologii internetowych, w tym wirtualnych narzędzi komunikacji, stworzył warunki dla współuczestnictwa użytkowników w procesie rozwoju innowacji produktowych. Jak wskazują wstępne badania realizowane w omawianym obszarze, wykorzystanie kanałów oraz narzędzi mediów społecznościowych może istotnie wpłynąć na: obniżenie kosztów pozyskiwania informacji z rynku, skrócenie czasu rozwoju pomysłu, usprawnienie procesu urynkowienia produktu, dokładniejsze ukształtowanie produktu dla potencjalnych klientów przez analizę na każdym etapie tworzenia dobra. W związku z powyższym, celem artykułu jest zaprezentowanie propozycji wykorzystania mediów społecznościowych do skutecznego włączania konsumentów (użytkowników) w proces rozwoju innowacji produktowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Białoń, L. (red.). (2010). Zarządzanie działalnością innowacyjną. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
2.Cooper, R.G. (2006). Managing technology development projects. Research Technology Management, 12 (1), 31–45.
3.Cooper, R. (2014). What’s next? After Stage-Gate. Research Technology Management, 56 (2), 20–31.
4.Cooper, R.G., Kleinschmidt, E.J. (1995). Benchmarking the firm’s critical success factors in new product development. Journal of Product Innovation Management, 12 (3), 74–91.
5.Cooper, R. (2013). New Product – What Separate the winners from the losers. W: K. Kehn, The PDMA Handbook of New Product Development (s. 3–15). New York: John & Sons Inc.
6.Dryl, T. (2015). Serwisy społecznościowe Web 2.0 jako przykład innowacji w marketingu. Logistyka, 2, 1183.
7.Gaál, Z., Szabó, L., Obermayer-Kovács, N., Csepregi, A. (2015). Exploring the role of social media in knowledge sharing. Electronic Journal of Knowledge Management, 13 (3).
8.Jussila Juri, J., Kärkkäinen, H., Multasuo, J. (2013). Social media roles in crowdsourcing innovation tasks in B2B-relationships (s. 5). The XXIV ISPIM Conference paper – Innovating in Global Markets: Challenges for Sustainable Growth. Helsinki, Finland, June.
9.Vuori, V. (2011). Social Media Changing the Competitive Intelligence Process: Elicitation of Employees’ Competitive Knowledge. Tampere University of Technology. Publication. Vol. 1001. Tampere University of Technology.