Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.47-30
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (47) 2017
Targi turystyczne jako forma promocji miast i regionów turystycznych

Autorzy: Piotr Zawadzki
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki
Słowa kluczowe: marketing terytorialny promocja regionu turystycznego targi turystyczne
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (321-330)
Klasyfikacja JEL: Z33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przybliżenie zagadnień związanych z promocją regionów turystycznych przy wykorzystaniu narzędzia promocyjnego jakim są targi. W części teoretycznej przedstawiono problematykę promocji produktu miast i regionów turystycznych, a także wpływu promocji na rozwój poszczególnych jednostek terytorialnych. Autor zaprezentował również istotę działań związanych z organizacją targów turystycznych, jak również charakterystykę tego typu wydarzeń w Polsce. W końcowej części przedstawił przykłady zastosowania tego elementu promocji na przykładzie powiatu jeleniogórskiego. Przybliżono imprezy targowe, w których bierze udział region jeleniogórski, zaprezentowano także Międzynarodowe Targi Turystyczne TOURTEC, której organizatorem jest powiat jeleniogórski.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gębarowski, M. (2010). Współczesne targi. Gdańsk: Wydawnictwo Regan Press.
2.Gębarowski, M. (2011). Targi jako narzędzie aktywności marketingowej instytucji naukowych i badawczych. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, 2, 81–100.
3.Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2010). Produkt turystyczny. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
4.Panasiuk, A. (red.). (2013). Marketing w turystyce i rekreacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Rawski, M. (2010). Wybrane trudności realizacji aspektu czynnościowego w marketingu terytorialnym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 596. Ekonomiczne Problemy Usług, 56, 61–74.
6.Raszkowski, A. (2013). Marketing miejsc w kontekście wzmacniania i kształtowania tożsamości terytorialnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 775. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 30, 225–234.
7.Szromnik, A. (red.). (2015). Marketing terytorialny. Nowe obszary i narzędzia. Kraków–Legionowo: Wydawnictwo edu-Libri.
8.Zawadzki, P. (2014). Wykorzystanie wizerunku znanych osób w promocji miasta na przykładzie Jeleniej Góry. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 824. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 35, 129–142.