Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874     DOI: 10.18276/miz.2017.47-20
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (47) 2017
Rola doświadczeń i relacji z podróży w kształtowaniu wizerunku miejsca

Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (221-228)
Klasyfikacja JEL: D12 M31
Słowa kluczowe: wizerunek miejsca turysta doświadczenie podróże
Autorzy: Agnieszka Niezgoda
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Abstrakt

Celem artykułu jest wykazanie, że własne doświadczenia wpływają na opinie i relacje z podróży, które biorą udział w kreowaniu wizerunku miejsc. Zgodnie z podejściem C. Gunna (1972) postawiono tezę, że na wizerunek organiczny wpływają doświadczenia podróżnych, którzy odwiedzili dane miejsce i przekazują własne opinie innym turystom. Aby zilustrować proces kształtowania wizerunku przez opinie, wykorzystano metodę desk research i analizę porównawczą wpisów na portalu Tripadvisor dotyczących pałaców w Casercie i Wersalu. Badania wykazały, że współcześni konsumenci traktują portale jako miejsce dzielenia się praktycznymi informacjami, jednak w bardzo niewielkim stopniu ich opinie wpływające na wizerunek odzwierciedlają wiedzę na temat miejsca i jego obiektywne atrybuty. Turyści odnosili się do własnych wrażeń i doświadczeń, natomiast w porównaniu z relacjami podróżnych w innych epokach, wiedza współczesnego konsumenta na temat miejsca jest dość ograniczona.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Florek, M. (2014). Kapitał marki miasta zorientowany na konsumenta. Źródła i pomiar. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
2.Gartner, W. (1993). Image formation process. Journal of Travel and Tourism Marketing, 2/3, 191‒215.
3.Glińska, E., Florek, M., Kowalewska, A. (2009). Wizerunek miasta od koncepcji do wdrożenia. Warszawa: Wolters Kluwer.
4.Gunn, C. (1972). Vacationscape: Designing Tourist Regions. Austin: University of Texas.
5.Kotler, Ph., Asplund, Ch., Rein, I., Haider, D.H. (1999). Marketing Places Europe. London: Prentice Hall.
6.Krzykała, F. (2001). Główne problemy socjologii gospodarczej. Techniki i procedury badań socjologicznych. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości.
7.Nawrocka, E. (2013). Wizerunek obszaru recepcji turystycznej. Podstawy konceptualizacji i czynniki jego kreowania. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
8.Niezgoda, A. (2013). Rola doświadczenia w zachowaniach konsumenta na rynku turystycznym. Koncepcja ekonomii doświadczeń i marketingu doznań. Folia Turistica, 28 (1), 91‒106.
9.Mączak, A. (1984). Perygrynacje, wojaże, turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik.
10.Pearce, P.L. (1988). The Ulysses Factor. New York: Springer-Verlag.
11.Szromnik, A. (2007). Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Warszawa: Wolters Kluwer.
12.Wieczorkiewicz, A. (2008). Apetyt turysty. O doświadczeniu świata w podróży. Kraków: Universitas.