Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.47-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (47) 2017
Rozwój turystyki w regionie w kontekście przedsiębiorczości i innowacyjności

Autorzy: Marzena Wanagos
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Słowa kluczowe: rozwój turystyki region przedsiębiorczość innowacyjność
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (73-80)
Klasyfikacja JEL: L26 R58 Z32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono zagadnienie przedsiębiorczości i innowacyjności w odniesieniu do działalności turystyki w regionie. Celem artykułu jest pokazanie związku między pojęciami przedsiębiorczości i innowacyjności w działalności przedsiębiorstw i powiązanie tego zagadnienia z działalnością turystyczną w regionie. Przedstawiono również wyniki badania przeprowadzonego metodą sondażu diagnostycznego w województwie pomorskim na przedsiębiorstwach turystycznych. Z badania wynika, że przedsiębiorcy wykazują postawy przedsiębiorcze i innowacyjne, chętnie wprowadzają zmiany i udogodnienia w swoich firmach i chętnie korzystają ze wsparcia instytucji samorządu terytorialnego. Uważają, że współpraca między podmiotami jest jednym z podstawowych warunków wprowadzania innowacji i rozwoju regionu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bratnicki, M., Strużyna, J. (2001). Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Katowice Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
2.Drucker, R. (1992). Innowacyjność i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
3.John, P. (2001). Local Governance in Western Europe. London: Thousand Oaks.
4.Kizielewicz, J. (2016). Trudności samorządów terytorialnych w Polsce w procesie planowania rozwoju regionalnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 417, 46‒54.
5.Kotylak, S., Egri, M. (2014). Compararive analysis of cultural and creative industries in selected cities in Turkey and Poland. W: N. Drelukiewicz, A. Memepel-Śnieżyk, A. Sokół, A. Sołoma (red.), Market in the modern economy ‒ management – processes (s. 73‒80). Bratyslawa: Kartprint.
6.Małachowski, K. (2015). Dylematy konkurencyjności regionalnej ‒ zarys problemu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 881. Ekonomiczne Problemy Usług, 118, 225‒235.
7.Nuszkiewicz, K., Roman, M. (red.). (2013). Innowacje w rozwoju turystyki. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
8.Skyrnie, D.J. (1999). Knowledge networking. Creating the collaborative enterprise. Oxford: Taylor & Francis.
9.Smalec, A. (2011). Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego dla rozwoju regionu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 682. Ekonomiczne Problemy Usług, 76, 231‒244.
10.Sołtysik, M. (2013). Uwarunkowania i modele międzysektorowej polityki turystycznej w podmiejskich gminach Legnicy i Wrocławia. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego.
11.Studzieniecki, T. (2016). The development of cross-border cooperation in an EU macroregion ‒ a case study of the Baltic Sea Region. Procedia Economics and Finance, 39, 235‒241.
12.Szomburg, J. (2013). Innowacyjność i przedsiębiorczość bez siebie żyć nie mogą. Pomorski Przegląd Gospodarczy, 4 (59).
13.Wanagos, M. (2014). Wsparcie rozwoju lokalnego przez działania marketingowe władz samorządowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 824. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 35, 109‒117.
14.Wanagos, M., Smalec, A., Małachowski, K. (2017). Local government activities relating to local entrepreneurship by tourism entities in the Pomeranian Voivodeship. W: 20th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Sborník příspěvků, Kurdějov. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-91.